Informācija par šīs nedēļas semināriem

Informācija par šīs nedēļas semināriem

1)   21.martā plkst. 18.00 seminārs par būvniecības iepirkumu un vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanu

Pasākuma laikā Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore I.Ošaklātesošos informēs par Ekonomikas ministrijas izstrādātajām vadlīnijām tehniskās specifikācijas sagatavošanai publiskajam iepirkumamdaudzdzīvokļu māju renovācijai. Pasākuma laikā Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta vecākais referents Andris Mālnieks pastāstīs par prasībām vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanaidaudzdzīvokļu māju renovācijai

Pasākuma tiešraide http://tiesraide.rtu.lv/dzivosiltak2012/.

2)     22.martā LIAA telpās (Pērses ielā 2) notiks seminārs par kvalitatīvu projekta ieviešana programmāDaudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi“”. Šoreiz speciālisti arī stāstīts arī par  maksājumu veikšanu un atskaišu gatavošanu.Sīkāka informācija http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/jaunumi/sf_bezmaksas_seminars_22032012/                                                             

       Atskatoties nesenā pagātnēceturtdienas un piektdienas starptautiskās konferencesDaudzdzīvokļu māju pārvaldīšana un renovācija Latvijā un pasaulēprezentācijas ir atrodamas Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30759

arī atgādinu, ka Ekonomikas ministrija šogad pirmo reizi piedalāskampaņā „Uzslavē labu servisu!”,aicinot uzņēmējus un citus sabiedrības pārstāvjus novērtēt ministrijas darbu, sniegto pakalpojumu kvalitāti un atsaucību, līdz 31.martam ierakstot atsauksmes mājas lapā http://uzslava.labsserviss.lv/vote/latvijas-republikas-ekonomikas-ministrija

Veiksmi darbos vēlot

Inese Bērziņa

Ekonomikas ministrija

67013240, 26578158

www.twitter.com/siltinam

www.em.gov.lv/dzivosiltak

http://www.facebook.com/

http://www.vimeo.com/dzivosiltak