SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» aktualitātes

23.oktobrī SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» valdes locekļa amatā tika iecelta Juna Kjakšta.
Atgādinām, ka J.Kjakšta uzņēmumā strādā kopš 2016.gada un līdz iecelšanai jaunā amatā veiksmīgi pildīja tajā jurista pienākumus. J. Kjakšta ir absolvējusi profesionālo maģistra studiju programmu «Tiesību zinātne» (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), pašlaik turpina studēt doktora studiju programmā «Juridiskā zinātne» (Daugavpils Universitāte).
J. Kjakšta:
– Esmu dzimusi Rēzeknē. Kad biju absolvējusi maģistra studiju programmu tiesību zinātnē, uzņēmumā «RN» tika izsludināta jurista vakance uz noteiktu laiku. Tas bija 2016. gadā. Tolaik man nebija darba pieredzes, taču es nekad neatteicos no iespējām, ko man sniedz liktenis. Pastrādājot kādu laiku, sapratu, ka esmu izvēlējusies pareizo ceļu un atradusi savu aicinājumu. Izrādījās, ka ir ļoti interesanti palīdzēt cilvēkiem, meklēt juridisku jautājuma risinājumu, kas nesīs labumu.
Noteiktais laiks, uz kuru tiku pieņemta darbā, pārvērtās par nenoteiktu. Visu šo laiku esmu nepārtraukti attīstījusi un turpinu pilnveidot savas prasmes – sekoju līdzi izmaiņām likumdošanā, apgūstu jaunas zināšanas dažādos kursos utt.
Izņemot juridiskus jautājumus, kas bija jāatrisina, es vadīju arī uzņēmuma iepirkumu komisiju. Pildīju namu pārvaldnieka pienākumus vairākās mājās, piedalījos dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs. Tas ļāva izprast iedzīvotāju vēlmes. Tādējādi no personīgās pieredzes zinu, kā norisinās daudzi svarīgi procesi namu apsaimniekošanā.
Noteikti turpināšu atbalstīt iepriekšējā vadītāja izstrādāto uzņēmuma darba koncepciju. Koncentrēsimies uz dzīvojamo māju renovācijas projektiem, piesaistot līdzfinansējumu no ALTUM. Pakāpeniski pāriesim uz BIS (būvniecības informācijas sistēma) sistēmu, kur katrs īpašnieks varēs iepazīties ne tikai ar mājas lietu, mājas tehnisko apsekojumu rezultātiem, bet arī pieņemt lēmumus utt. Kamēr tas viss vēl ir procesā, vēlos atgādināt, ka informācija par katru konkrēto māju ir pieejama mūsu mājaslapā reznam.lv sistēmā «E-nams» (reģistrētiem lietotājiem), šeit ir arī atrodamas iesniegumu veidlapas un cita informācija, kas būtu noderīga iedzīvotājiem. Savā komunikācijā ar iedzīvotājiem mēs vienmēr esam atvērti.
Pagalmu teritoriju labiekārtošana
Kā pastāstīja J.Kjakšta, pašlaik procesā ir četri pagalmu teritoriju labiekārtošanas projekti – kopējais projekts P. Brieža ielā 3 un 3A, Dārzu ielā 65, Skolas ielā 2 un Zemnieku ielā 50. Kamēr laikapstākļi ļauj, darbi turpināsies, taču tikai tie, kurus var paspēt pabeigt šajā sezonā. Apjomīgāki rakšanas darbi tiks pārcelti uz nākamo gadu.
J.Kjakšta: «Vēlos aicināt pilsētas iedzīvotājus droši vērsties «RN» ar jebkādiem jautājumiem, kas saistīti ar jūsu māju. Piemēram, ja vēlaties uzzināt par pagalma labiekārtošanas projekta realizācijas gaitu, pareizāk un ātrāk būtu zvanīt mājas apsaimniekotājam, nevis rakstīt negatīvas atsauksmes sociālajos tīklos. Diemžēl Facebook neatbildēs uz jūsu jautājumiem un nepalīdzēs. Jāzvana «RN» biroja administratoram pa tālruni 646 24501 un jānoskaidro, kurš no mūsu pārvaldniekiem ir atbildīgs par jūsu mājas apsaimniekošanu».
Ko darīt, ja pagalmā rotaļu laukumā salauzts kāds elements?
J.Kjakšta skaidro: «Ja jūsu māju apsaimnieko «RN», un esat konstatējis, ka mājas pagalma rotaļu laukumā ir salauzts elements, nav jāgaida, bet uzreiz par to jāziņo mājas apsaimniekotājam pa tālruni 646 24501 vai jāraksta iesniegums ar lūgumu to saremontēt.
Runājot vispārīgi, tad rotaļu laukuma elementu remonts tiek veikts par tās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem, pēc kuras iniciatīvas tas bija ierīkots. Šajā gadījumā nav nozīmes, kam pieder zemesgabals, kurā atrodas rotaļu laukums: pašvaldības, mājas vai privātpersonas».
Apkures sezona
Līdz ar apkures sezonas sākumu, aktualizējas tēma «auksti/karsti» dzīvoklī, tāpēc «RN» speciālisti atgādina, ja konstatējāt, ka jūsu dzīvoklī/istabā ir situācijai neatbilstoša zema temperatūra vai, tieši otrādi, ir par karstu, lūdzam par to informēt pa tālr. 646 39000. Jo ātrāk jūs ziņosiet par problēmu, jo ātrāk tā tiks atrisināta.
Pieaugs maksa par apsaimniekošanu
Sakarā ar minimālās algas palielināšanu, no 2024.gada 1.janvāra «RN» plāno paaugstināt apsaimniekošanas tarifu. Katrai mājai tarifs tiek aprēķināts individuāli, taču vidēji pilsētā pieaugums būs aptuveni 0,02 eiro par kvadrātmetru.
***
«RN» valdes loceklis un speciālisti pieņem iedzīvotājus otrdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00 un ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00 un no plkst. 17.00 līdz 18.00.