Par pašvaldības nodevas atcelšanu par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēdē 19. oktobrī tika apstiprināti jauni pašvaldības saistošie noteikumi “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes valstspilsētā”, kā arī saistošie noteikumi “Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā” tika atzīti par spēku zaudējušiem un zaudēja spēku ar 01.11.2023.

Jaunie saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtību, klaiņojošu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, dzīvnieku īpašnieka vai turētāja tiesības un pienākumus Rēzeknes pilsētā, kā arī nosaka Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības institūciju, kas veic noteikumu par mājas dzīvnieka reģistrācijas kārtību izpildes uzraudzību un kontroli. Mājas dzīvnieka īpašniekiem ir pienākums nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieku atrašanos izglītības iestādēs, stadionos, oficiālās peldvietās, bērnu spēļu laukumos, parkos, kā arī citās sabiedriskajās, masu pulcēšanās vietās un pasākumos, ja tas nav īpaši paredzēts. Daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās ir aizliegts turēt mājas dzīvniekus koplietošanas telpās (bēniņi, pagrabi, kāpņu telpas u.tml.), izmitināt tos uz balkona vai lodžijas. Iedzīvotājiem ir pienākums uzturēt tīrībā un kārtībā vietu, kur tiek baroti sterilizēti bezsaimnieka kaķi. Par klaiņojošu dzīvnieku, kā arī par bojā gājušu un savvaļas dzīvnieku atrašanos sabiedriskās vietās Rēzeknes pilsētā jāziņo Administratīvajai inspekcijai. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu pašlaik veic SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”, ar kuru pašvaldībai iepirkuma procedūras rezultātā ir noslēgts līgums.

Stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem, tiks atcelta 4 eiro maksa par suņu reģistrāciju SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” un nebūs jāmaksā ikgadējā suņa turēšanas nodeva 12 eiro apmērā.

Vienlaikus atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumiem “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” valstī noteikta visu suņu obligāta reģistrācija, lai samazinātu klaiņojošo dzīvnieku skaitu, tā palielinot sabiedrības drošību un dzīvnieku īpašnieku atbildību par savu dzīvnieku. Šobrīd obligāta ir tikai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrēšana Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē. Kaķa apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrēšana datubāzē ir katra īpašnieka brīva izvēle, ja vien dzīvnieks netiek izvests ārpus Latvijas (ceļojuma laikā, dalībai izstādēs u. c.). Mājdzīvnieku datubāzē drīkst reģistrēt tikai praktizējošs veterinārārsts. Veterinārārsts ne tikai veiks pirmreizējo mājdzīvnieka reģistrāciju datubāzē, bet arī apzīmēs suņus ar mikroshēmu, izsniegs pases un vakcinācijas apliecības.

Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Rēzeknes pilsētā, kuru īpašumā vai valdījumā ir mājas (istabas) dzīvnieki. Ar noteikumu pilnu saturu (pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”) varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē rezekne.lv/sadaļā “Saistošie noteikumi”.