Apkure pieslēgta!

Šodien ir 14. oktobris – ierasti tā ir diena, kad daudzdzīvokļu mājās masveidā tiek ieslēgta apkure. Taču šis gads ir izņēmuma gadījums.

Vēl pagājušajā nedēļā SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» rekord­ātri – 2,5 dienās pieslēdza 170 siltummezglus, ņemot vērā pat dažus tehniskus traucējumus, kurus nav iespējams diagnosticēt vasarā, piemēram, problēmas ar sūkņiem, vārstu aiz-lipšanu, kā arī radiatoru nesankcionēta nomaiņa.

Vjačeslavs Spičs, namu apsaimniekošanas uzņēmuma vadītājs: «Esmu patīkami pārsteigts, ka arvien mazāk cilvēku ir ar mieru savā dzīvoklī sēdēt siltās drēbēs, lai tik nepieslēgtu apkuri. Iedzīvotāji sāk saprast, ka labāk pieslēgties agrāk un just komfortu, nesekmēt pelējuma parādīšanos un vairošanos, nededzināt elektrību (rezultātā rēķinā par elektroenerģiju summa ir lielāka, nekā rēķinā par siltumapgādi) un negaidīt, līdz mājā kļūs pavisam mitrs. No visiem māju iedzīvotājiem, kur paspējām pieslēgt apkuri, saskaņā ar telefona zvanu analīzi, 98 procenti ir pateicīgi, 2 procenti jūtas neapmierināti.»

Lielākas objektivitātes labad jāpiebilst, ka masveida pieslēgšanas dienās (4. un 5. oktobrī) tomēr palika dažas mājas, kuru iedzīvotāji varēja sajust siltumu vēlāk par citiem (Atmodas ielā 2, Metālistu ielā 1 un puse Dzelzceļnieku ielas 21. mājas). Tajās tika konstatēts spiediena kritums sistēmā. Parasti šādos gadījumos namu apsaimniekošanas uzņēmuma speciālisti neriskē un izvieto paziņojumus, brīdinot par sistēmas piepildīšanu un lūdzot atrasties dzīvoklī avārijas situācijas gadījumam.

Spiediena kritums var liecināt par to, ka mājā kāds patvaļīgi nomainīja radiatoru, nesaskaņojot darbības ar SIA «Rēzeknes Namsaimnieks», tāpēc, piepildot apkures sistēmu, iespējami bēdīgi varianti, piemēram, sava vai kaimiņu dzīvokļa appludināšana. Līdz ar to atgādinām – noteikti ziņojiet namu apsaimniekotājam par saviem plāniem saistībā ar apkures iekārtu nomaiņu, lai izvairītos no problēmām nākotnē. Šajā nolūkā jāuzraksta iesniegums, un, ja radiatora nomaiņu veic trešās puses uzņēmums, ūdens noliešanu un apkures sistēmas piepildīšanu ar savienojumu hermētiskuma pārbaudi jāpasūta, zvanot uz Avārijas dienesta tālruni 64639000 (taustiņš «1»).

Tāpat ieilgušā siltumtrašu remonta dēļ Rancāna ielā bez karstā ūdens un apkures dzīvoja Dārzu ielas 28. mājas iedzīvotāji. Cerēsim, ka pašlaik, kad lasāt šo rakstu, šie pacietīgie cilvēki jau būs izpestīti no diskomforta.
Īpaša pozīcija apkures pieslēgšanas termiņu jautājumā tiek saglabāta siltinātās mājās. To iedzīvotāji tiešām nesteidzas un pieslēdz apkuri pēdējā kārtā, jo var atļauties šādu greznību un ekonomiju (Atbrīvošanas aleja 143, Maskavas iela 28, Atbrīvošanas aleja 82 u. c.).

Apkures pieslēgšanai parasti seko iestatīšana. Tā kā vidējā gaisa temperatūra pagaidām vēl pārsniedz 8 grādus, radiatoriem jābūt vien mazliet siltiem, – tas ir normāli.
UZMANĪBU!!! Ja, pieslēdzot apkuri, jūsu radiators paliek auksts, negaidiet nedēļu, nedusmojieties, tūdaļ vērsieties Avārijas dienestā pa tālr. 64639000.
Tāpat pilsētā ir virkne māju, kuru apkures sistēmā iekļūst gaiss no siltumtrasēm (Atmodas ielā 2, Atbrīvošanas alejā 101 u. c.). Te neviens nav vainīgs, un dažkārt šādās mājās jāveic atgaisošana pat vairākas reizes. Šādos gadījumos zvaniet Avārijas dienestam tik reizes, cik būs nepieciešams!

Šai problēmai ir tikai viens risinājums – siltummezgla renovācija un tā izolēšana no pilsētas tīkliem, kas jau izdarīts Atmodas ielas 4. mājā. Darbi izmaksā dārgi, toties to rezultātā iedzīvotājiem ir manāmi mazāk «galvassāpju».

Tāpat SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» aicina iedzīvotājus ziņot, ja, viņuprāt, temperatūra radiatoros ir pārāk augsta vai zema.
Svarīgi!!! Zvanot Avārijas dienestam, jānosauc adrese, dzīvokļa numurs un maksimāli precīzi jāraksturo situācija. Ja līnija ir pārslogota (apkures tēma ir tikpat aktuāla kā lietavas), dispečers var izbeigt sarunu, tiklīdz ir saņemta visa nepiecie-šamā informācija. Tāpat atgādinām, ka sarunas tiek ierakstītas, tāpēc vienmēr var pārbaudīt, kādā kontekstā un tonī tika runāts.

SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» lūdz atzīmēt ar numuriem šķūnīšus pagrabtelpās, kur atrodas mājas komunikācijas, lai varētu operatīvāk risināt problēmas.

 

Jekaterina SMOLICKA

«Rēzeknes Vēstnesis»