Vai SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» var ietaupīt uz sava rēķina?

No 272 daudzdzīvokļu mājām, kuras apsaimnieko SIA «Rēzeknes Namsaimnieks», 90 nav pārņemtas pārvaldīšanas tiesības. No 15. oktobra šajās mājās tiks izvietots paziņojums par 2018. gadam plānoto darbu tāmes pieejamību un apsaimniekošanas tarifa paaugstināšanu (mājās, kur pārņemtas pārvaldīšanas tiesības, paziņojumi parādīsies mēnesi pirms jaunā gada). Tāpat pēc kāda laika tāme tiks nosūtīta atsevišķi katram iedzīvotājam.

Visu māju iedzīvotājiem, kur ir centrālā apkure, tāmē tiks piedāvāts, pirmkārt, veikt energoauditu. Mazākās mājās uzmanība tiks veltīta arī elektrodrošībai.
Vairākās tiks ierosināts atteikties no karoga izkāršanas pakalpojuma (2018. gadā – septiņas tādas dienas) un darīt to patstāvīgi. Minētais pakalpojums ir īpaši neizdevīgs mājām ar pāris dzīvokļiem, jo darbiniekiem, kuri izbrauc uz vietas brīvdienā, jāmaksā divkāršā apjomā. Tā pamazām arī sanāks ietaupīt.
SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» vadītājs Vjačeslavs Spičs brīdina arī par to, ka, saskaņā ar jaunām MK noteikumu prasībām, tiks mainīta tāmes forma, iespējams, iedzīvotājiem tā šķitīs mazāk saprotama. Tāpēc, ja rodas kādi jautājumi, laipni lūdzam pie organizācijas speciālistiem, jums skaidri jāredz, kur aizies jūsu nauda.

Pievērsīsimies apsaimniekošanas tarifam. Tā paaugstināšana paredzēta 0,03 eiro par kvadrātmetru bez PVN robežās, vietām vairāk, vietām mazāk.

Šajā summā ietilpst minimālā atalgojuma paaugstināšana ne tikai sētniekiem (apmēram par 13 procentiem), bet arī citiem uzņēmuma darbiniekiem. Diezgan sarežģīta ir situācija santehniķu darba apmaksas ziņā. Līdz šim viņi pelnīja 500 eiro (bruto), attiecīgi, pēc minimālā atalgojuma paaugstināšanas viņu alga tiks paaugstināta līdz 650 eiro (bruto). V. Spičs: «Ļoti labi saprotu: lai noturētu uzņēmumā kvalificētus darbiniekus, lai tiem nerastos vēlme pāriet uz citu kompāniju vai doties darba gaitās uz galvaspilsētu vai ārzemēm, man jāuztur attiecīgs atalgojuma līmenis. Tāpat neuzskatu par normālu to, ka noteiktu administratīvo darbinieku kategoriju atalgojums 6–7 gadus ir bijis nemainīgs, ņemot vērā to, ka dzīves apstākļi mainās.»
Tomēr daudzus uztrauc jautājums, vai SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» var pielāgoties valdības jaunajām prasībām tikai par saviem naudas resursiem? Citiem vārdiem, vai namu apsaimniekotājs var vēl vairāk ietaupīt pats uz sava rēķina?
V. Spičs: «Ietaupīt vēl vairāk, protams, var. Taču cietīs apsaimniekošanas kvalitāte, ko mēs nevaram pieļaut. Spriediet paši. Manas darbības 4,5 gadu laikā uzņēmuma darbinieku štats tika ievērojami optimizēts. No četriem elektriķiem palikuši tikai divi; no 25 santehniķiem – 13; no 52 sētniekiem – 44; augstākā un vidējā līmeņa vadītāju skaits samazinājies par 27 procentiem, proti, no 11 uz 8 cilvēkiem. Savukārt apsaimniekojamo māju skaits nav būtiski mainījies. Manuprāt, personāla skaita ziņā esam izveidojuši pārdomātu un kompaktu struktūru. Tāpat samazinājām transporta izdevumus – visas jaunās automašīnas patērē mazāk degvielas. Lai ietaupītu vēl vairāk, jāiegulda nauda. Piemēram, jāsiltina mūsu galvenā ēka, jāsakārto bāze. Pakāpeniski līdz tam nonāksim, bet tas nenotiks momentāni. Un vēl – pavisam nesen Valsts kontrole atsūtīja mums vēstuli ar piezīmi, ka esam izpildījuši visus šīs institūcijas norādījumus.»

***
Kā zināms, ap 20 daudzdzīvokļu mājās nolemts piedalīties renovācijā, t. i., izmantot iespēju, kad vienā reizē var paveikt kompleksus darbus mājā, turklāt samaksājot tikai puscenu, un atgriezt savus ieguldījumus, ietaupot siltumenerģiju.
Kopumā Latvijā renovācijai pieņemti 222 pieteikumi, no tiem apstiprināti 27 projekti, tostarp arī Rēzeknē. Jā, dokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas process ir ilgs, toties visas šīs pūles rezultātā sevi attaisno. Pilsētā varam vērot pozitīvus piemērus.
Tāpat SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» aktualizē informāciju par siltumenerģijas patēriņu visās mājās. Ja triju gadu laikā patēriņš mājā pārsniedz 200 kilovatstundas uz kvadrātmetru (ieskaitot karstu ūdeni) vai ir tuvs šim rādītājam, pat mā-jās, kurās ir pārņemtas pārvaldīšanas tiesības, ar mājas vecākajiem tiks apspriesti situācijas uzlabošanas pasākumi un energoaudita veikšana.

 

Jekaterina SMOLICKA

«Rēzeknes Vēstnesis»