Parakstīts līgums

 

 

Parakstīts līgums

 par mājas renovāciju

 

    Šī  gada janvāra sākumā masu mēdijos jau tika ziņots par to, ka SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” iesniedza projekta pieteikumu Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju Valērijas Seiles ielā 28, Rēzeknē. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju izrādījās, ka paredzamie remontdarbi nedos nepieciešamo siltumenerģijas ietaupījumu, lai varētu pretendēt uz Eiropas Savienības līdzekļu (ERAF) līdzfinansējumu. Konstatēta neatbilstība Ministru Kabineta noteikumu Nr.272 projektu atbilstības kritērijam Nr.18, kur norādīts par to, ka „Daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nepārsniedz 120 kilovatstundas uz vienu kvadrātmetru gadā, ja daudzdzīvokļu mājai ir viens vai divi stāvi”. Mūsu gadījumā šis rādītājs tika nedaudz pārsniegts.

Konsultējoties un pārrunājot radušos situāciju ar mājas īpašniekiem bija nolemts ātri ķerties pie atkārtota pieteikuma darba organizēšanas, tikai šoreiz projektā plānojot arī logu nomaiņu dzīvokļos. Pirmajā gadījumā šī aktivitāte apzināti netika ieslēgta projekta plānotajos darbos, jo dzīvokļu īpašnieki, kuriem nav vēl nomainīti logi, solīja šos darbus izdarīt līdz mājas renovācijas uzsākšanai paši saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Jāpiekrīt, ka tas bija pamatots risks, ka kāds  solījumu var arī neizpildīt. Un iedomājamies situāciju, kad skaistai un  atremontētai mājai kadā no stāviem un kādā dzīvoklī joprojām paliek vecie koka logi. Protams, ka tas ir nesmukums un siltuma zudumi garantēti!

Marta beigās projekta pieteikumu par šīs mājas renovāciju iesniedzām atkārtoti. Rezultāts ir iepriecinošs un tagad pēc līguma noslēgšanas varam uzsākt mājas renovācijas projekta plānotās aktivitātes.

Līdz būvdarbu uzsākšanai  ejams vēl ilgs un gars ceļš. Un lai renovāciju uzsāktu, pirmkārt, jāizstrādā iepirkuma procedūras nolikums un tehniskā specifikācija. Uz ko-  jāsaņem apstiprinājums no LIAA par to, ka nolikums ir atbilstošs Publisko iepirkumu likumam.  Otrkārt, jāizsludina Iepirkums par celtniecības būvdarbiem un siltumapgādes sistēmas renovāciju, jāizvēlas darbu veicējs par piedāvāto zemāko cenu un jāsaņem pozitīvs apstiprinājums no LIAA par izvēlēto pretendentu (vai izvēlēts atbilstoši likuma normām), jānoslēdz līgums un tikai tad var uzsākt darbus.

Šo paredzamo dokumentālo darbu uzskaitījumu minēju , lai kārtējo reizi lasītājam atgādinātu, ka projekta realizācijas darbs ir skorpulozs un ilstošs. Un nav tik būtiski, vai tas ir liela apjoma vai tikai pāris desmit tūkstošu latu kopsummā. Dokumentu plūsma projektu lietās  ir visai līdzīga un tajā pašā laikā krietni apjomīga.

Atliek tikai atgādināt,  ka renovācijas projekta rezultātā paredzēta ēkas fasādes, gala sienu, cokola un bēniņu pārseguma siltināšana, koka logu nomaiņa dzīvokļos, jumta seguma renovācija un ventilācijas kanālu tīrīšana. Bez tam projekta īstenošanas laikā plānota siltumenerģijas individuālās uzskaites instalācija, kur katrā dzīvoklī patērētās megavatstundas (MWH) tiks uzskaitītas atseviški no mājas kopējā skaitītāja. Savukārt santehnikas sistēmas pārbūve dos iespēju regulēt un ekonomēt siltumeneģijas padevi katrā dzīvoklī.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 33 503.40 , kur ERAF finansējums-

11 090.00 lati.

 

 

 

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

pr.vadītājs

A.Drebeinieks