Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības

 

 

Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības

uzlabošanas pasākumi

(11. un turpmākās kārtas)

Svarīgi!

        Aktivitātē projektu iesniegumu pieņemšana tiks pārtraukta 2013. gada 31. augustā. Ja 2013. gada jūlijā iesniegtajos projektu iesniegumos pieprasītais finansējums pārsniegs projektu iesniegumu atlases vienpadsmitajā kārtā pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu pieņemšana tiks pārtraukta 2013. gada 31. jūlijā

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu (11. kārta) pieejams šeit

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu (11. kārta) pieejamsšeit.

Projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns: lēmumu LIAA pieņem 2 mēnešu laikā pēc kalendāra mēneša beigām, kurā iesniegts projekta iesniegums.

Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumi Nr.284  Noteikumi par darbības programmasInfrastruktūra un pakalpojumipapildinājuma 3.4.4.1. aktivitātesDaudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiprojektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot pa tālruni 67039499, klātienēdarba dienās no plkst. 8.30 – 17.00 Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs), vai sūtot e-pastujautajumi@liaa.gov.lv