Informācija

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  01.07.2013.  līdz   05.07.2013.

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

02.07.

Varoņu- 3 Kanalizācijas stāvvada daļēja nomaiņa

 

                                                                SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”