Ieplānota mājas renovācija.

Ieplānota mājas renovācija.

      Šī gada 31.maijs bija pēdējā diena, kad varēja iesniegt projekta pieteikumus daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu 9. un turpmāko kārtu izsludinātā atklātā konkursa ietvaros. Vairāk nekā pusgadu  (no pirmās kopsapulces lēmuma par mājas renovāciju) saspringtais organizatoriskais darbs, īstenojot mājas īpašnieku vēlmi renovēt savu dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 143, bija pabeigts  un projekta pieteikums tika iesniegts Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).

Paies divi mēneši un projekta dokumentācijas izvērtēšanas eksperti no LIAA noteiks vai projekts ir atbalstāms vai noraidāms un vai ir iesniedzami kādi papilddokumenti.

Jāpiebilst, ka dzīvokļu īpašnieku absolūtais vairākums nobalsoja par mājas renovāciju, pilnvarojot mājas apsaimniekotāju SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” realizēt plānotos pasākumus un savu lēmumu apstiprināja ar parakstiem. Kopsapulces protokolus un pilnvarojuma līgumu parakstīja 10 īpašnieki no 11, jo vienīgais īpašniekskurš nepiedalījās kopsapulcēs, nebija klāt apspriešanas un plānošanas procesā par  plānotajiem renovācijas darbiem  nav sameklējams, kontaktelefons atslēgts un kaimiņi viņu nav redzējuši vairākus gadus.

Ja projektā paredzētās aktivitātes tiks atbalstītas, tad daudzdzīvokļu māja mūsu pilsētas ziemeļu mikrorajonā (blakus „Statoil” degvielas uzpildes stacijai) ne vēlāk pēc gada priecēs pilsētnieku acis jaunā izskatā..  būs  kārtējā SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” renovētā dzīvojamā māja.

Neapšaubāmi, galvenie ieguvēji būs paši mājas dzīvokļu saimnieki.

Projekta kopējās izmaksas plānotas ne vairāk 47 301, 16 lati, no kurām 19 593,66 lati ERAF līdzekļi. Šie naudas līdzekļi tiks izlietoti veicot fasādes un bēniņu siltināšanu, notekūdeņu sistēmas izbūvi, pamatu hidroizolāciju, kāpņu telpas remontu un siltumapgādes sistēmas pārbūvi, uzstādot siltumenerģijas individuālos skaitītājus katram dzīvoklim.

05.06.2013.

A.Drebeinieks

SIA „Rēzeknes namsaimnieks”

projektu vadītājs