Informācija

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  10.06.2013.  līdz   14.06.2013.

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

17.06.

Atmodas– 4 Ūdensvada sūces novēršana (pagrabtelpās)

2.

18.06.

Maskavas– 13 Virtuves  stāvvada kanalizācijas daļēja nomaiņa (16.dz.)

3.

18.06.

Dārzu– 67 Dvieļu žāvētāja sūces novēršana (84.dz.)

4.

20.06.

Ventspils– 5 Lokanā pievada plīsuma novēršana (21.dz.)

5.

21.06.

Kosmonautu– 12/1 Dvieļu žāvētāja sūces novēršana (58.dz.)

                                                                SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”