Uzsākta mājas renovācija

Uzsākta mājas renovācija

 

    Pamatojoties uz daudzdzīvokļu mājas kopsapulces vienbalsīgo lēmumu un noslēgtajiem līgumiem par projekta realizāciju ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un iepirkuma procedūras gaitā izvēlētajiem/noteiktajiem  būvniekiem–  SIA „Maltas celtnieks” (vispārceltniecības darbi) un  SIA „Siltumtehserviss” (santehnikas darbi) uzsākta ēkas Atbrīvošanas alejā– 82 renovācija. Tāpat kopsapulcē  izskatīts un nolemts lūgt mājas apsaimniekotāju noslēgt līgumu par būvuzraudzību un izstrādātā tehniskā projekta autoruzraudzību.

     Noiets ilgs un garš ceļa posms no projekta idejas līdz realizācijai. Gandrīz 20 mēnešu skurpulozais un neatlaidīgais  projekta sagatavošanas darbs ir noslēdzies. Daudz laika aizņēma  līguma grozījumi un Iepirkumu procedūras saskaņošana. Jāatceras, ka nogurdinošā procesa, lai noteiktu un izvēlētos renovācijas darbu izpildītājus, cēloņu pamatā bija samērā pieticīgās, skurpulozi izstrādātās, varētu pat teiktskopās, tāmes izmaksas. Bet gan citādi, izvērtēts un skaitīts tika katrs santīms. Skaitīts un rēķināts jau projekta pieteikuma izstrādes posmā. Rezultātā atbalstītā projekta budžets nelikās vilinošs būvniekiem un viņu finansu piedāvājumi pārsniedza projektā atvēlētos līdzekļus.

   Projektā paredzēts siltināt sienas un bēniņus, nomainīt kāņutelpās durvis un logus, nomainīt jumta seguma. Bez tam projekta ietvaros tiks veikta apkures sistēmas renovācija ar siltuma energījas individuālo uzskaiti (katram patērētajam paredzēts samontēt savu/atsevišķu siltuma  patēriņa skaitītāju).

Būvnieki darbus plāno paveikt trīs mēnešu laikā.

Renovācijas darbu kopējās izmaksas sastāda gandrīz 65000 latu, no kurām – 31000 latu  ERAF (Eiropas Savienības) finansējums.

Uzņemējsabiedrība mājas apsaimniekotājs uzņemas kredītsaitības, kuras mājas īpašnieki garantē apmaksāt 15 gadu laikā