Aktuāli

AKTUĀLI

  •       No 20.oktobra notiks izstāde „Māja.Dzīvoklis”. Tās ietvaros Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra laikā informēs dzīvokļu īpašniekus un apsaimniekotājus par iespējām uzlabot daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Interesentiem jāmeklē stends „Daudzdzīvokļu māju siltināšana.” Informācija par izstādihttp://bt1.lv/bt1/mdz/.
  •     Izstādes laikā 21.oktobrī notiks seminārsAktualitātes, pieredze un risinājumi daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanā un energoefektivitātes uzlabošanā”. Semināra dienas kārtība http://goo.gl/H2fn5
  •        Š.g. 22.oktobrī stendā „Daudzdzīvokļu māju siltināšana” notiks Mājokļu renovācijas Ekspertu diena. Šeit varēs sastapt banku, būvmateriālu ražotājus, energoauditorus, projektētājus un citus speciālistus. Saraksts šeit http://goo.gl/kazeF un pielikumā.
  •      19.oktobrīplkst. 18:00 Rīgas Tehniskās universitātes telpās notiks seminārs par apsaimniekošanas naudas plūsmu un finanšu piesaisti daudzdzīvokļu mājas renovācijai.Seminārā piedalīsies Baiba Pļaviņa (Latvijas Namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācija), Inese Anckalniņa (AS Nordea) un Raivo Damkevics (SIA “RENESCO”). Un allaž būs tiešraide rtu.lv. Sīkāka informācija http://goo.gl/K6Yt2. Pasākumu varēs vērot interneta tiešraidē http://tiesraide.rtu.lv/Dzivosiltak2011/.
  •       20.oktobrī plkst. 10:00notiks starptautisks seminārs „Daudzdzīvokļu māju kvalitatīvas renovācijas priekšnosacījumi”.Piedalīsies lektori no Vācijas, Somijas un Latvijas. Viņi stāstīs par ventilācijas un siltumapgādes sistēmu renovāciju, arī par sīkumiem, kas nav sīkumi fasāžu renovācijā. Sīkāka informācija http://goo.gl/tYilN. Pasākuma dienas kārtība http://goo.gl/B1STV. Ja plānojat piedalīties, informējiet (lai zinātu, cik izdales materiālu eksemplārus sagatavot). Dienas kārtība pielikumā.
  •       Rīgas enerģētikas dienu ietvaros notiks izstādē „Vide un Enerģija 2011” 21. oktobrī diskutēs par inovatīviem risinājumiem energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai.http://goo.gl/yRmXH
  •       Rīgas Tehniskā universitāte un AS „SEB banka” izsludināja pētniecisko darbu konkursu skolēniem par māju energoefektīvu apsaimniekošanu 12.klases skolēniem, aicinot veikt pētījumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektīvu apsaimniekošanu. Divi laureāti ar SEB bankas un RTU atbalstu saņems atlaidi 50% apmērā pirmajiem diviem pilna laika klātienes studiju gadiem RTU, arī tiks piešķirta viena 100 latu balva. Konkursa sadarbības partneri ari arī Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, projekts „Mājas draugs” (IWO), Rīgas Dome un Ekonomikas ministrija. Sīkāka informācija http://goo.gl/OId6r . Piesakoties konkursam līdz š.g. 1. novembrim, ir iespēja, darbu sagatavošanas procesā, saņemt konsultācijas no banku un apsaimniekošanas ekspertiem.

 DZĪVO SILTĀK