Aktuālie pasākumi mājokļu renovācijas jomā

Aktuālie pasākumi mājokļu renovācijas jomā

 

Rīgas Tehniskā universitāte un AS „SEB banka” izsludināja pētniecisko darbu konkursu skolēniem par māju energoefektīvu apsaimniekošanu 12.klases skolēniem, aicinot veikt pētījumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektīvu apsaimniekošanu. Divi laureāti ar SEB bankas un RTU atbalstu saņems atlaidi 50% apmērā pirmajiem diviem pilna laika klātienes studiju gadiem RTU, arī tiks piešķirta viena 100 latu balva. Konkursa sadarbības partneri ari arī Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, projekts „Mājas draugs” (IWO), Rīgas Dome un Ekonomikas ministrija. Sīkāka informācija http://goo.gl/OId6r.

19.oktobrīplkst. 18:00 Rīgas Tehniskās universitātes telpās notiks seminārs par apsaimniekošanas naudas plūsmu un finanšu piesaisti daudzdzīvokļu mājas renovācijai. Seminārā piedalīsies Baiba Pļaviņa (Latvijas Namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācija), Inese Anckalniņa (AS Nordea) un Raivo Damkevics (SIA “RENESCO”). Un allaž būs tiešraide rtu.lv. Sīkāka informācija http://goo.gl/K6Yt2.

        20.oktobrī plkst. 10:00notiks starptautisks seminārs „Daudzdzīvokļu māju kvalitatīvas renovācijas priekšnosacījumi”. Piedalīsies lektori no Vācijas, Somijas un Latvijas. Viņi stāstīs par ventilācijas un siltumapgādes sistēmu renovāciju, arī par sīkumiem, kas nav sīkumi fasāžu renovācijā. Sīkāka informācija http://goo.gl/tYilN. Pasākuma dienas kārtība http://goo.gl/B1STV.

          No 20.oktobra notiks izstāde „Māja.Dzīvoklis”. Izstādē varēs atrast arī Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras stendu. Informācija par izstādihttp://bt1.lv/bt1/mdz/.

  • Izstādes laikā 21.oktobrī notiks seminārsAktualitātes, pieredze un risinājumi daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanā un energoefektivitātes uzlabošanā”. Semināra dienas kārtība http://goo.gl/H2fn5.
  • Š.g. 22.oktobrī stendā „Daudzdzīvokļu māju siltināšana” notiks Mājokļu renovācijas ekspertu diena. Šeit varēs sastapt banku, būvmateriālu ražotāju, energoauditorus, projektētājus un citus speciālistus. Pasākuma plāns būs nākamās nedēļas laikā.

  Sīkāka informācija Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=31900&cat=621 un http:// goo.gl/xziGY

     Rīgasenerģētikas dienu ietvaros notiks šādi pasākumi

  • „Energoefektivitātes paaugstināšana kultūrvēsturiskā mantojuma ķieģeļu ēkās (ar ķieģeļu fasādi): izaicinājumi un iespējas”2011.gada 13.oktobrī. http://www.rea.riga.lv/component/content/article/414.
  • Izstādē „Vide un Enerģija 2011” diskutēs par inovatīviem risinājumiem energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai. http://goo.gl/yRmXH