Gatavojamies aktīva darba sezonai

Ziema drīz piekāpsies pavasarim, tas nozīmē, ka nedrīkst ne mirkli apstāties, lai paspētu
maksimāli sagatavoties jaunajai būvdarbu sezonai.
Tikāmies ar SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» vadītāju ­ Pēteri Dzalbi, lai apspriestu
aktualitātes un turpmāko darbu.
Sniega tīrīšana pagalmos
Nav ko slēpt: sūdzības par piesnigušiem un netīrītiem pagalmiem (te nerunājam par ietvēm un
gājēju celiņiem) tiek saņemtas regulāri, sak, «RN» neko nedara.
Arī es dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, un, kad šosezon pēc pirmajiem stiprākiem nokrišņiem
sniegs aizbēra pagalma stāvvietu, dzirdēju gan neapmierinātības pilnus, gan rosinošus
komentārus. Taču fakts paliek fakts: neviens nepiezvanīja apsaimniekotājam un nepasūtīja
pagalma sakopšanas pakalpojumu. Visa cilvēku enerģija tika iztērēta vārdiem un tā arī palika
tajā līmenī. Tad es pati paņēmu rokā klausuli, piezvanīju uz visiem zināmo numuru 646
39000 un burtiski pēc dienas vai divām teritoriju manas mājas pagalmā iztīrīja ar traktoru.
Īstenībā itin bieži faktiskais rezultāts ir viena telefona zvana attālumā, un nav nepieciešamības
paust sašutumu, dusmas…
Vispārīgi runājot, mājas iedzīvotājiem pašiem jālemj par savām vajadzībām. Īpaši pagalma
uzkopšanas jautājumā nav nepieciešams rīkot kopsapulci, turklāt apsaimniekošanas maksā jau
iekļauti četri bezmaksas uzkopšanas darbi (decembrī, janvārī, februārī un martā). Piemēram,
ja neesat izmantojuši šo iespēju decembrī, janvārī pagalma tīrīšanu bez papildu izmaksām var
pasūtīt divas reizes utt.
Tas ir «RN» esošās vadības jaun­ieviesums. Līdz šim minētais pakalpojums vienmēr tika
īstenots par mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem un neietilpa apsaimniekošanas maksā.
Sētnieku darbs un apkalpojamās teritorijas
P. Dzalbe pastāstīja, ka pavasarī pagalmi tiks pārmērīti, lai vēlāk varētu pāriet uz faktisku un
kvantitatīvu darbu. T.i., māju iedzīvotāji varēs paši izvēlēties, cik reizes un kad jāuzkopj
pagalma ietves, katram objektam tiks sagatavoti individuāli piedāvājumi. Turklāt «RN»
vadītājs norādīja, ka tas negatīvi neietekmēs sētnieku atalgojumu.
Pamatojoties uz Zemesgrāmatu reģistra informāciju, tiks sakārtots jautājums ar apkalpojamo
teritoriju platību (kvadrātmetriem). Patlaban kādam to skaits var būt palielināts, citam –
samazināts.
Pagalmu remonts
Jau pērngad pilsētas domes speciālisti, apsverot pagalma teritoriju labiekārtošanas
līdzfinansējuma nodrošināšanas variantus, vienkāršoja pieteikumu iesniegšanas kārtību.
Turpmāk konkursu vairs neizsludinās, pieteikumus varēs iesniegt speciālai vērtēšanas
komisijai, tiklīdz visi dokumenti būs gatavi. Projektus vērtēs iesniegšanas kārtībā.
Pašlaik jau gandrīz 10 māju iedzīvotāji (Rancāna iela 35, Skolas iela 11, Kosmonautu iela 11,
Metālistu iela 7 u.c.) pauduši vēlmi izbūvēt savas mājas pagalmā stāvvietu. Tāpēc «RN»
aktīvi gatavo tehnisko dokumentāciju. P. Dzalbe aicina ie-dzīvotājus ar sapratni uztvert
projektētāju trūkuma problēmu, kuri būtu gatavi strādāt par adekvātu samaksu. Šādi speciālisti
izvēlas veikt vērienīgākus, izdevīgākus pasūtījumus un negrib darboties ar mazākiem
projektiem.
Atkritumu šķirošana
Ja pie mājas ir slēgta tipa atkritumu laukums, «RN» novieto tajā ne tikai konteineru sadzīves
atkritumiem, bet arī šķirošanai (stiklam; papīram/kartonam/plastmasai utt.).
Šķirotos atkritumus izved par brīvu, tātad cilvēkiem ir iespēja ietaupīt, iesaistoties šķirošanas
sistēmā.

Nelielu māju iedzīvotājiem, piemēram, Lokomotīvju, Stacijas ielā, kur nav nepieciešams
slēgta tipa konteineru laukums, bet cilvēki vēlas šķirot, jāvēršas pie apsaimniekotāja ar
lūgumu uzstādīt attiecīgus konteinerus.
Māju renovācija
Atbrīvošanas alejas 145.A un 147. mājas ir tikušas līdz noslēguma posmam pirms
finansējuma līguma slēgšanas ar finanšu institūciju «ALTUM» un banku «Citadele», lai
veiktu renovāciju.
Rīgas ielas 2. mājas gadījumā process mazliet ievilkās, jo tehniskajā projektā bija jāievieš
grozījumi apjomos, taču projektētājs to neizdarīja laikus. 14. martā jānoslēdzas iepirkumam
par darbu veikšanu šajā mājā.
P. Dzalbe uzsver un lūdz ņemt vērā, ka no lēmuma pieņemšanas brīdim par finansējuma
piešķiršanu līdz reālam darbu sākumam var paiet līdz pus gadam dažādu birokrātisku
novilcinājumu dēļ. Piemēram, lēmumi par Atbrīvošanas alejas 145.A un 147. mājām tika
apstiprināti vēl pērnā gada oktobrī, bet līgums tiks slēgts tikai februārī. Šis fakts radījis
iedzīvotājos neizpratni.
Zemnieku ielas 48. māja
Turpinās tiesiskais strīds ar būvuzņēmumu, kas veica darbus. Vienoties mierīgā ceļā nesanāk.
Tāpēc, tiklīdz sāksies būvdarbu sezona, «RN» patstāvīgi turpinās darbus, un tad pieprasīs
kompānijai segt izmaksas. Tas pats attiecas uz nekvalitatīvi veikto balkonu remontu.
P. Dzalbe norāda, ka iedzīvotāji tik un tā ir ietaupījuši uz apkures rēķiniem, pateicoties divām
siltinātām sienām. Teiksim, decembrī maksa par apkuri mājā bija 0,90 eiro bez PVN par
kvadrātmetru, ņemot vērā, ka pilsētā vidējais rādītājs bija ap 1,50 eiro par kvadrātmetru.
Baznīcas iela 26A (12 dzīvokļi)
Šī ir Rēzeknē pirmā māja, kas tika renovēta ar finanšu institūcijas «ALTUM» atbalstu.
Atgādinām, ka «ALTUM» piešķīra grantu 62 195, 96 eiro apmērā, «SEB» bankā tika ņemts
kredīts uz 15 gadiem ar procentu likmi 2,8% – 62 195,96 eiro. T.i., par vienu kvadrātmetru
iedzīvotāji maksā 0,83 eiro kredītmaksājumam, 0,28 eiro par apsaimniekošanu, 0,092 eiro
uzkrājumu fondā. Kopā – 1,20 eiro ar PVN par kvadrātmetru.
Salīdzināsim apkures izmaksas šogad un pagājušajā apkures sezonā. Jānorāda, ka tagad
katram dzīvoklim ir individuāls siltumenerģijas skaitītājs, katrs pats izvēlas optimālu
temperatūru, katrā dzīvoklī maksa par apkuri atšķiras. Tāpēc salīdzinājumam ņemsim vidējo
maksu par patērēto siltumenerģiju minētajā mājā.
2017. gada oktobrī maksa par apkuri bija 1,14 eiro par kvadrātmetru, 2018. gada attiecīgajā
periodā – 0,40 eiro; 2017. gada novembrī – 1,38 eiro, 2018. gadā – 0,65 eiro; 2017. gada
decembrī – 1,59 eiro, 2018. gadā – 0,75 eiro; 2018. gada janvārī – 1,81 eiro, 2019. gada
attiecīgajā mēnesī – 0,90 eiro, 2018. gada februārī – 1,92 eiro, 2019. gadā – 0,90 eiro.
Varam redzēt, ka, lai arī apsaimniekošanas maksa ir būtiski palielinājusies, apkures rēķinos
summas vidēji ir divas, trīs reizes mazākas.
Saziņa ar «RN»
Cienījamie «RN» klienti! Dažās mājās jau ir izvietotas pastkastes saziņai ar mūsu uzņēmumu.
Jūs varat rakstiski izklāstīt savus lūgumus, vēlmes, uzrakstīt iesniegumu par noteiktu darbu
iniciēšanu jūsu mājā utt. un iemest savu vēstījumu šādā pastkastē. Varat arī zvanīt uz tālruņa
numuru 646 39000.
Jekaterina SMOLICKA