Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva būvniecība un #ESfondi piesaiste

21. februārī Rēzeknē notiks semināri par atbalstu daudzdzīvokļu māju atjaunošanai un būvniecības kvalitāti

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum, Būvniecības valsts
kontroles biroju š.g. 21.februārī organizēs 4 seminārus Rēzeknē par ES fondu atbalsta saņemšanu
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, aktualitātēm būvniecības normatīvajā regulējumā un kvalitatīva
būvniecības procesa nodrošināšanu.

Ekonomikas ministrijas mērķis ir pirms šā gada būvniecības sezonas sākšanās informēt būvniecības
procesa dalībniekus par aktualitātēm normatīvajā regulējumā, lai jaunuzceltās un atjaunotās ēkas
būtu kvalitatīvas un to īpašniekiem kalpotu pēc iespējas ilgāk. Tāpat informēsim par ēku
atjaunošanas projektu īstenošanas posmiem, kā arī pieejamo ES fondu atbalstu energoefektivitātes
pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās.

Daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekus un namu pārvaldniekus Rēzeknē aicinām uz
semināru;Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva būvniecība un #ESfondi piesaiste”.
Seminārā Attīstības finanšu institūcijas Altum kolēģi informēs par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes programmas nosacījumiem, pieredzi un ieteiks, kā kvalitatīvi un sekmīgi īstenot
ēku atjaunošanas projektus. Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji semināra laikā
sniegs padomus atbilstošu būvmateriālu izvēlei, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
kolēģi atgādinās par Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās
ēkās.

Seminārs notiks š.g. 21. februārī plkst. 11.00 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā
Zeimuļs(Rēzekne, Krasta iela 31).

Latvijas būvvalžu pārstāvjus aicinām uz semināriem;Izmaiņas būvniecības regulējumā un
vides pieejamība”.

Šajos pasākumos Ekonomikas ministrijas pārstāvji informēs par pēdējā laikā veiktajām izmaiņām
būvniecības normatīvajā regulējumā un vides pieejamības prasībām, savukārt Būvniecības valsts
kontroles biroja eksperti informēs par būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanu un e-
saskaņošanu Būvniecības informācijas sistēmā. Tāpat Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji
informēs par prioritārajiem uzraudzības pasākumiem 2019. gadā, un Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta kolēģi informēs par atkāpju no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām
saskaņošanas procesu.
Seminārs notiks š.g. 21. februārī plkst. 11.00 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
Zeimuļs; (Rēzekne, Krasta iela 31) (dienas kārtība šeit ).

Savukārt Latvijas būvkomersantus aicinām uz semināriem “Biežāk uzdotie jautājumi ēku
būvniecības un atjaunošanas procesā”.
Semināros Būvniecības valsts kontroles birojs informēs par ēku būvniecības atļauju saņemšanu, ēku
energosertifikātiem un to nozīmi ēku būvniecības un atjaunošanas procesā, kā arī par būvdarbu
veikšanu, kvalitātes kontroli un ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.
Semināri notiks š.g. 21. februārī plkst. 11.00 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
Zeimuļs; (Rēzekne, Krasta iela 31) (dienas kārtība šeit ).

2

Kā informēts iepriekš, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum un
Būvniecības valsts kontroles biroju šā gada februārī un martā kopumā organizē 35 seminārus 21
Latvijas pilsētā par ES fondu atbalsta saņemšanu daudzīvokļu ēku atjaunošanai, aktualitātēm
būvniecības normatīvajā regulējumā un kvalitatīva būvniecības procesa nodrošināšanu.
Detalizēta informācija par visu semināru norises vietām, dienas kārtībām un reģistrēšanos dalībai
tajos pieejama Ekonomikas ministrijas timekļa vietnē. Papildu informāciju var saņemt Ekonomikas
ministrijā ( dzivosiltak@em.gov.lv , 67 013 240). Atgādinām, ka jaunumiem par ēku
energoefektivitāti aicinām sekot līdzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

buvn_rezeknerezekne_emrezekne