Izpildītie remontdarbi par 2010. gadu

 

Apsaimniekošanā esošo māju

 izpildītie remontdarbi par 2010. gadu

 

 

Darba veida nosaukums*

Daudz.

Adreses

1

2

3

Jumta seguma ( šīfera )

remonts

 

 

– nomaiņa + lietus ūdens  

  noteku sistēma

– noklāš. ar Hiperdesmo

 

175m2

 

 

 

Atbrīvošanas al. 78; 82; 112; 118; 120; 121; 170; Dārzu 22; 57; 75; 82; Krasta 49; Komunālu 12a;Kosmonautu 11; Metālistu 6; 18.Novembra1; 12c;12b; Raiņa 9b;

Rūpnīcas 5a; 6; Skolas 13. 

1351m2

Brīvības 20; Metālistu 1; Rēznas 9

134m2

Keramiķu 6

Jumta seguma remonts

(mīkstais jumta segums)

1690m2

Atbrīvošanas al.80;Blaumaņa 1;Bērzpils 34 Dārzu 65; 67; 72; 77; Egļu 15; Dzelceļnieku 19; 21; Raiņa 47; Rēznas 39; Maskavas 9/2; 18; 28/1; Meža 6; Kooperatīvu 1; 13;

Kempa 40; 42;  Lubānas 6; 8; 65; Pils 1; Skolas 8a;Varoņu 3;Ventspils 4;5;6;15; 22; Zemnieku 50;

Ār. durvju nomaiņa

 ar apdares darbiem

 

Ār. durvju remonts

 

Kodu atslēgu remonts un nomaiņa

40gab

 

 

365gab

 

47gab

Atbrīvošanas 58; Brieža 1;3; Dārzu 41a; 43;72;80;  Keramiķu 6; Kuldīgas 9; Pils 1 Rāncāna 4;  Rīgas 2; Rūpnīcas 5a; 5b;

 Seiles 26a;

Atbrīvošanas101;105;108;109;110;117;119; 128;147;151;Atmodas 2; Brieža 1;29/31; Bukmuižas 56; Dārzu 22a; 28; 65;67;72;80; Dzelzceļnieku 21; Kooperatīvu 9;11; Kosmonautu 7; 11;12; Lubānas 6;7; Maskavas 13;20; 24; Metālistu 7; 18.Novembra 12; 12a; 12b; Rancāna 33;35; 36; Raiņa 47; 58; Rūpnīcas 3;  5b;

Skrindu 14; Skolas 2;Ventspils 5; 6; Valdemāra 8; Zemnieku 44;50 u.c. objekti

Koka logu remonts un stiklošana

 

 

 

Koka logu nomaiņa

– k./telpās

– pagrabā

bēniņos

PVC logu nomaiņa

– k./telpās

 

 

– pagrabā

253gab

 

 

 

 

 

13gab

4gab

5gab

 

93gab

 

 

68gab

Atbrīvošanas 33; Brieža 3; 3a; Dārzu 77; Dzelzceļnieku 21; Egļu 15; Lubānas 6; Kooperatīvu 11; Kosmonautu 12/1;

Lubānas 7; 18.Novembra 12; Metālistu 1;

Rancāna 35; 36; Rūpnīcas 6; Ventspils 22; Valdemāra 2

Atbrīvošanas al. 178

Bērzpils 34; Rancāna 35;

Atbrīvošanas 120;128; 170; Raiņa 9b; u.c.

Dārzu 6; 41a;59;  Krāslavas 9; Metālistu 6; Rancāna 36; Seiles 28; Torņa 9;Varoņu 38; Vilānu 2a;

Atbrīvošanas al.170; 180; Dārzu 41a; Rūpnīcas 5b; Meža 31; 18.Novembra12

 

 

1

2

3

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts

 

K./ telpu rem. darbi

-grīdas,

– margas, plaisas

3 mājas

 

 

 

12m2

64m

Atbrīvošanas al.178; Bērzpils 34; Rēznas 9

 

Atbrīvošanas al. 112; 145; Bērzpils 34; Dzelzceļnieku 21; Meža 11; Skolas 8a

Cauruļu izolācija

ar vatēm un maisa audumu

2806 m2

Atbrīvošanas al. 78;80;82; Dārzu 28;80; Brīvības 3; Maskavas 6; Kosmonautu 12; Ventspils 4

Pasta kastes

     – nomaiņa

     – remonts

 

320gab

21gab

Atbrīvošanas al. 178; 180; Dārzu 28;

Maskavas 24; Rūpnīcas 3a; Ventspils 4

Soli

    – remonts

    – uzstādīšana

 

58 gab

19gab

Atbrīvošanas al.162; 170;110; Brīvības 22; Dārzu 22; 22a; Kosmonautu 12; 12/3; Kooperatīva 13;Lubānas 6; 8; Maskavas 8; Metālistu 5; 7; 11; 13; Meža 31; Rēznas 39; Skolas 2; Stacijas 8; Ventspils 22

Dūmeņu pārmūrēšana

38 gab-46.5m

Atbrīvošanas 145a; 151a;Brieža 30;  Dārzu 81; 84; Krāslavas 6; Krasta 34a; 49; Komunālu 12a; Latgales 39; Meža 21;

Upes 28; 32; Rancāna 4; 33; Rūpnīcas 4;

Stacijas 21;Varoņu 38;Viļānu 2a; Zilupes83

Ventilācijas tīrīšana

 

dūmvadu tīrīšana

599m

 

107m

 

Atbrīvošanas al. 43; 78; 112; 172; Baznīcas 29a; Brīvības 22;Brieža 31b; Baumaņa 5; Dārzu 41a; 57; 60; 80; Dzelzceļnieku 21; Jupatovkas 12; Kooperatīvu 5; 9; Kosmonautu 12/1; 12/3; Latgales 33; Metālistu 9; 11; Meža 4;29;  18.Novembra 17; Ķeramiķu 8; Stacijas 21; Valdemāra 2; Varoņu 38; Ventspils 9; 22; Zemnieku 44.

Bēniņu pārseguma siltināšana ar vatēm

 

Pārejas siltināšana

771m2

 

 

18m2

Atbrīvošanas al. 80;105; 128;

Dārzu 37

 

Meža 6

 

Trotuāru

 -remonts;

– nomaiņa

 

56m

80.2m2

Atbrīvošanas al.172b; Dzelzceļnieku 19;21; Stacijas 18; Varoņu 3

Meža 4

 

Betona darbi

– sienas  remonts;

 

– lieveņu remonts;

 

 

 

– cokola apmetuma rem.

– aku remonts

– bet.apmales ierīkošana

– pārējie betona darbi

 

20.44m3

 

Atbrīvošanas al. 70;105; Brieža 3;

Dārzu 22;22a; Kosmonautu 3; Latgales 33; Rancāna 33; Seiles 1a; 18.Novembra12a;

52gab

 

 

 

Atbrīvošanas al.70;105; Blaumaņa 1; 5; Dārzu 41a;77;Kosmonautu 3; Keramiku 6; Maskavas 6; 18; Seiles 28; 18.Novembra12a; Brieža 3; Rīgas 2; Ventspils 5; 15;

10m2

Rīgas 2

5gab

Baznīcas 15; Maskavas 32; Meža 4;6

266m2

Kosmonautu 3; Maskavas 18; Meža 31;

Rīgas 2; Stacijas 18;

 

1

3

4

Fasāžu siltumizolācija

( gala sienas , paneļi )

– ar tenapora plātnēm

 

 

 

– ar siltumizolācijas

  vatēm FAS 3 100mm

 

434m2

 

 

 

Atbrīvošanas 80; 145; 180; Blaumana 1;  Dārzu iela 60;  65; 72;  77; Dzelzceļnieku 19; 21; Kooperatīvu 9; 11; Lubānas 6;7; 8; Maskavas 6; 28/1; Raiņa 58; Rancāna 4; Rūpnīcas 3; 3a; Skolas 8a

1034.5m2

Egļu 15; Krāslavas 9; Kooperatīva 1; Ķempa 42; Meža 6; Upes iela 43a;

Stacijas 16.

Šuvju hermetizācija

1439m

Brieža 1; Dzelzceļnieku 21; Kooperatīva 5; Lubānas 65;  Metālistu 1;Valdemāra 8;

Lietus ūdens not. sistēma

   – nomaiņa,

   – remonts

 

 

635m

34m

Atbrīvošanas al.110;145;151;162;170;172b; Dārzu 37a; Dzelzceļnieku 11;Kosmonautu 7; Ludzas 47; 18.Novembra 12a; 17;

Metālistu 5;11;13; 11;

Plīts, krāsns remonts

3gab

Krāslavas 6; Keramiķu 6; Zemnieku 3

Tualešu remonts

3gab

Baznīcas 29a; Upes 32; Seiles

Lietus ūdens noteku ,

jumtu tīrīšana

1136m

901m2

Atbrīvošanas al. 70;73; 80;82; 105;110; 117; 119;120; 128;147; 172; Baznīcas 26a; 29a; Bērzpils 34; Bukmuižas 50; 56;

Dārzu 8; 22; 42; Kempa 40;42;

Maskavas 8; 18; Meža 6;

 Kosmonautu 11;Rūpnīcas 5; Skolas 10;

 

 

 

Koku zāģēšana

15gab

Atbrīvošanas al.105;117;118;120;Dārzu 28;;41a;42;43; 18.Novembra12;12a12b;

dažādi darbi ( pajumes, lūkas, karogu turētāji, ziņojumu dēļi u.c.)          – 5048.00 Ls

labiekārtošana ( bērnu rot. laukumi, smilts, grants piegāde u.c.)             –   498.25 Ls

nišu atvēršana, aizvēršana ( k./t; dzīvokļos )                                           – 2563.82 Ls

 

Automātikas ierīkošana karsta ūdens sistēmai

3 objekti

Atbrīvošanas .al.105; Skolas 10;

 Ventspils 6

Automatizētu siltummezglu montāža

11 ASM

Atbrīvošanas 105; Atmodas 2; Blaumaņa 5;  Brieža 13; Lubānas 6( II,III SM ); 65;  Maskavas 6; ( I,II SM )Rūpnīcas 5a; Skrindu 19a

Siltummezglu rekonstrukcija

apk. skaitītāju, balansējošo ventiļu, uzstādīšana

4 objekts

Atbrīvošanas al.120; 162; Skolas 2;13;

Pus automatizētu siltummezglu montāža

1 objekts

Rūpnīcas  5

Centrālas apkures ierīkošana

1 objekts

Zilupes 77-3

Ūdensvada , kanalizācijas ierīkošana

4 objekti

Baznīcas 29a; Bukmuižas 56;

 Skrindu 19; Zilupes 81;83;

Apkures, k./a. ūdens iekārtu nomaiņa

( cirkulācijas sūknis, regulators, mot. piedziņa reg. vārsts u.c. )

24 objekti

Atbrīvošanas 105; 111; 151; 178; Brieža 1; Dārzu 67; 77; Kosmonautu 11; 12/2; Lubānas 6; Maskavas 8; 9/2; 18;  32; Metālistu 7; Raiņa 47; Rancāna 4;  Rūpnīcas 5; 5b; Skolas 8a;Valdemāra 2; Ventspils 5; 6;  Zemnieku 44

 

1

2

3

Apkures, auksta , karsta ūdens slēgarmatūras nomaiņa

2005gab

Atbrīvošanas al.117; 121; Blaumaņa 5; Brieža 3; 31b;Bērzpils 34; Dārzu 37a; 65; 67; 72; 77; Dzelzceļnieku 19; Kosmonautu 12; 12/1; 12/2; Lubānas 6; Maskavas 6; 28/1;

Meža 4; Raiņa 58; Rancāna 35;

Rūpnīcas 5; 5a; Skolas 2; Ventspils 4; 5; 6; Viļanu 2a; Zemnieku 44;

Auksta , karsta ūdens maģistrāles nomaiņa

158m

Atbrīvošanas al.128; Pils 1

Drenāžas ierīkošana

50m

Brieža 3a

Ūdensvadu, kanalizācijas , apkures stāvvadu daļēja nomaiņa

42 objekti

Atbrīvošanas al.78; 101;110;111;112; 178;

Atmodas 4; Bērzpils 34; Blaumaņa 1;

Brieža 1;31a; Brīvības 3;

Dārzu 37a; 41a; 67; 77; Dzelzceļnieku 19; 21; Krāslavas 9; Kosmonautu 12/1; Lubānas 7;

Maskavas 8;18;24;28/1; 32; Metālistu 1;6;

Meža 11; Pils 7a; Raiņa 9b; Rūpnīcas 3a; 4; 5; 5a; 5b; Skolas 8a;13; Stacijas 18;

Upes 45a; 18.Novembra1; Varoņu 3

Lietus kanalizācijas daļēja nomaiņa

15 objekti

Atmodas 4; Dārzu 65; 67;72; 77;

Dzelzceļnieku 21;  Egļu 15; Lubānas 6; Maskavas 18;  Raiņa 58;

Ventspils 4; 5; 6; 15; Zemnieku 44

Apkures, auksta/ karsta ūdens ievadu nom.

11 objekti

Atbrīvošanas al.153/8; Blaumaņa 1;

Dārzu 9; 28; 67; 72;Kosmonautu 12;

 Lubānas 6; Maskavas 20; Metālistu 6; P.Brieža 3; Zemnieku 44

Kanalizācijas ievadu nomaiņa

2

 objekti

Lubānas 8; Skolas 13

Sensoru uzstādīšana,

 

gaismekļu nomaiņa

700gab

 

673gab

Atbrīvošanas al. 58; 143a; 153/8; 170;178; Blaumaņa 5; Bērzpils 34; P.Brieža 3a;16; Dārzu 41; 65; Dzelzceļnieku 21; Kosmonautu 7; 12/1; Kooperatīva 7; Latgales 40a; Lubānas 65; Maskavas 18; 24; 28/1; Meža 6; Rancāna 33;35; Rēznas 9; Rūpnīcas 5; 5b; 7; Upes 43a; 18.Novembra12c;12b ;Skolas 2; Stacijas 18; V.Siles 26a; 28;Varoņu 3; Ventspils 5; Zemnieku 50; 

 

         

  

  *-remontdarbu izvēles veidi.