SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” vadības ziņojums

 

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” vadības ziņojums

par 2010.gada darbību

 

        SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārskata 2010. gadu noslēdza ar 10 860 latu peļņu, ko uzņēmuma vadība piedāvā novirzīt attīstībai. Pārskata perioda sākumā pamatkapitāls bija 193 652 lati, kas gada laikā tika palielināts par 23 600 latiem ar mantisko ieguldījumu. Saskaņā ar deleģēšanas līgumu par Rēzeknes pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ir noslēgti zemes nomas līgumi ar dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu īpašniekiem-  fiziskām personām, par ko pārskata periodā ir samaksāti 9 048 lati.

   Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits 2010. gadā bija 208 darbinieki (salīdzinoši 2009. gadā – 232 darbinieki). Attiecīgi arī personāla izmaksas 2010. gadā bija 961 788 lati, kas ir par 72316 latiem mazāk, nekā iepriekšējā gadā.

   Bez tekošajiem  remontdarbiem (2010.gadā)  siltinātas gala sienas 7 mājām, jumta segums nomainīts 4 mājām, ierīkoti 13 automātiskie  siltummezgli, 28 mājās nomainīta apkures, aukstā/karstā ūdens slegarmatūra vai stāvvadi, izolētas caurules -2452 kv.m, 38 mājās uzstādīti sensori,  kāpņu telpas uzstādīti 168 PVC logi un  nomainīti 21 durvju bloki, 4 mājās ierīkoti ūdens un  kanalizācijas tīkli.

    Ņemot vērā izveidojušos situāciju dzīvojamo māju apsaimniekošanas tirgū, ir radusies nepieciešamība meklēt risinājumus, kā efektīvāk un lētāk veikt dzīvojamo māju apsaimniekošanu. Turpinoties tendencei ilgtermiņā pieaugt siltumenerģijas cenām, arī 2011. gadā  īpaša uzmanība tiks veltīta pasākumiem, kas veicinās māju siltuma zudumu samazināšanu .Četrās dzīvojamās mājās ir ieplānoti renovācijas darbi ar ERAF līdzfinansējumu.

    Būtiska nozīme ir uzņēmuma materiāli tehniskās bāzes modernizācijai, jaunu tehnoloģiju apgūšanai un ieviešanai, kas ļaus ekonomēt esošos finanšu līdzekļus un racionāli izmantot iedzīvotāju maksāto apsaimniekošanas un īres maksu. Tādēļ 2011. gadā tiek plānots investēt līdzekļus  materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, lai spētu veiksmīgi konkurēt māju apsaimniekošanas tirgū.