Darbu izcenojumu kalkulācija (no 01.02.2018.g.)

Ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes un elektroapgādes darbu izcenojumu kalkulācija spekā no 2018.gada 1.februārī

Darbu izcenojumu kalkulācija (no 01.02.2018.g.)