Kaut nu būtu vēlēšanās

Kaut nu būtu vēlēšanās, bet mājā ieguldītie līdzekļi

vienmēr atmaksāsies ar uzviju

 

        Rēzeknes pilsētas dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamo māju siltummezglu modernizēšanai (vai to nomaiņai), arī individuālo siltummezglu uzstādīšanai un karstā ūdens un siltumenerģijas padeves cauruļvadu izolācijai dzīvojamā mājā Dārzu ielā 6 (10 418,91 lati) un dzīvojamā mājā Atbrīvošanas alejā 143a (16 356,30 lati).

       Līdzfinansējums tika piešķirts, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”. Pagājušā gada oktobrī deputāti pieņēma lēmumu atjaunot finansējumu un ieviest šajos saistošajos noteikumos izmaiņas, kas nosaka pieļaujamo līdzfinansējuma summu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, tajā skaitā ne vien apkures sistēmu nomaiņai vai modernizācijai, bet arī individuālo siltummezglu uzstādīšanai, lai atjaunotu to darbību. Saskaņā ar noteikumiem pašvaldības līdzfinansējuma summa, kas ir paredzēta energoefektivitātes pasākumiem, nedrīkst pārsniegt 50 procentus no kopējās darbu vērtības.

      Šogad no Pilsētas saimniecības pārvaldes budžeta energoefektivitātes pasākumu līdzfinansēšanai piešķirtā summa bija 25 000 latu. Turklāt līdzfinansējums tiek piešķirts tikai pēc pieņemšanas-nodošanas aktu iesniegšanas un apstiprināšanas Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldē.

      Var rasties pamatots jautājums: kāpēc tieši šīs mājas saņēma līdzfinansējumu? Vispirms tas ir atkarīgs no pašu iedzīvotāju aktivitātes. Piemēram, astoņu dzīvokļu mājas Dārzu ielā 6 pārstāvji jau pagājušā gada oktobrī Domē apmeklēja individuālo siltummezglu prezentāciju un aizrāvās ar ideju uzstādīt tādus savā mājā. Dzīvokļu īpašnieki ne reizi vien nāca uz kopsapulcēm, pirms, izsverot visus „par” un „pret”, izveidot kopēju viedokli. Vispirms tika pasūtīts individuālo siltummezglu uzstādīšanas tehniskais projekts.

      Tika iesniegti dokumenti dalībai valsts programmā, kas paredz tehniskā projekta izstrādes izdevumu kompensāciju, un 80 procenti no iztērētajiem līdzekļiem tika atgriezti mājas kontā. Pēc tam pašvaldības uzņēmums „Rēzeknes Namsaimnieks” rīkoja iepirkuma procedūru un noslēdza līgumu ar uzvarējušo uzņēmumu par iekārtu piegādi un uzstādīšanu. Mājā jau ir pilnībā nomainīti aukstā ūdens un apkures stāvvadi un pilnībā modernizēts kopējais siltummezgls. Katrā dzīvoklī ir uzstādīti individuālie siltummezgli un siltuma skaitītāji, arī visi radiatori aprīkoti ar termostatiem. Tas nozīmē, ka turpmāk gaisa temperatūru varēs regulēt ne vien katrā atsevišķā dzīvoklī, bet arī katrā istabā. Priekšābēniņu siltināšana un kāpņu telpas kosmētiskais remonts. Protams, lai izšķirtos par tādiem grandioziem remontdarbiem mājā, nepieciešama, pirmkārt, mājas iedzīvotāju vairākuma vēlēšanās, otrkārt, diezgan lieli līdzekļi. Mājas iedzīvotāji tagad risina jautājumu par to, apmaksāt remontdarbus, jo Dome ir piešķīrusi tikai pusi no nepieciešamajiem līdzekļiem. Kāds šo summu atdos uzreiz, kāds ar apkalpojošo organizāciju norēķināsies pakāpeniski. Nav izslēgts arī kredīta variants.

        vai citādi, bet jauno apkures sezonu iedzīvotāji sagaidīs sagatavojušies un, rāda prakse, energoefektivitātes paaugstināšanā ieguldītajiem līdzekļiem nākotnē jāatmaksājas ar uzviju.

 

 

Marina sokolova