Par apkures atslēgšanu un radiatoru maiņu

Tuvojoties apkures sezonas noslēgumam, SIA “Rēzeknes namsaimnieks” informē, ka mājas tiks atslēgtas no apkures (ātrāk par masveida atslēgšanu) tikai pēc mājas vecākā iesnieguma, zvanot pa tālr. 646 24501. Informācija tiks pieņemta un nodota mājas pārvaldniekam.
SIA “Rēzeknes namsaimnieks” vērš uzmanību, ka iedzīvotājiem ir iespēja pieņemt lēmumu un pilnībā atslēgt karsto ūdeni un tā cirkulāciju mājā uz vasaras sezonu, it īpaši tas ir aktuāli tā saucamajām hruščovkām.
Radiatoru un dvieļu žāvētāju maiņa
Līdz 31. jūlijam (ieskaitot) “Rēzeknes namsaimnieks” pieņems iesniegumus radiatoru un dvieļu žāvētāju nomaiņai, kuri tiks pildīti rindas kārtībā (uzņēmuma speciālistu spēkiem). Parasti namu apsaimniekotāja darbinieki sazinās ar klientu divu nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Ja ir radušies apstākļi, kad radiatoru nepieciešams nomainīt pēc iespējas ātrāk, zvaniet pa tālr. 646 39000.
No 1. līdz 31. augustam iedzīvotāju iesniegumi tiks pieņemti tikai ūdens noliešanai no apkures sistēmas, un klientam pašam ir jāatrod sertificēti speciālisti, lai nomainītu radiatorus vai dvieļu žāvētājus. “Rēzeknes namsaimnieks” izrakstīs tehniskos nosacījumus radiatoru pareizai uzstādīšanai.
No 1. septembra iedzīvotāju iesniegumi apkures stāvvadu noliešanai arī tiks pieņemti, taču pēc augstāka tarifa. Katrs iesniegums šajā gadījumā tiks izskatīts individuāli un tiks vērtēta iespēja organizēt apkures sistēmas noliešanu.
Iesniegumus radiatoru un dvieļu žāvētāju nomaiņai var iesniegt personīgi darba dienās SIA “Rēzeknes namsaimnieks” birojā (Atbrīvošanas alejā 106) vai sūtīt uz e-pasta adresi rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv. Pieteikuma anketa atrodama vietnē reznam.lv sadaļā “Veidlapas”.
Mājas apkures sistēmu hidrauliskās pārbaudes
SIA “Rēzeknes namsaimnieks” vērš uzmanību uz to, lai vasaras sezonā iedzīvotāji uzmanīgi sekotu paziņojumiem no namu apsaimniekotāja, lai nepalaistu garām informāciju par mājas apkures sistēmu hidraulisko pārbaudi (nejaukt ar siltumtrašu hidrauliskām pārbaudēm, ko veic SIA “Rēzeknes siltumtīkli”). Vienas mājas apkures sistēmu hidrauliskā pārbaude var ilgt līdz divām dienām, kuras laikā tiks atslēgts karstais ūdens. Pārbaudes laikā iedzīvotājiem ir jāseko, vai no radiatoriem, caurulēm un stāvvadiem nav noplūdis ūdens.