Aktuāla informācija no SIA «Rēzeknes Namsaimnieks»

Iestājoties labvēlīgākiem laikapstākļiem, SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» uzsāka ikgadējo pagrabtelpu un bēniņu uzkopšanu, ko paredz ugunsdrošības noteikumi.

Neskatoties uz to, ka konkrētas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji tiek laikus informēti par gaidāmajiem darbiem, “RN” brīdina, ka jebkādas mantas, kas tiek uzglabātas vai atstātas ārpus “šķūnīšiem” pagrabstāvā vai bēniņos, tiks klasificētas kā atkritumi un tiks izvestas. Lai novērstu nepatīkamas situācijas, lūgums savākt savu mantu, ja tā jums ir vajadzīga.

Paralēli tika uzsākta aktīvāka pagalma teritoriju tīrīšana no atkritumiem, kas ziemas mēnešos uzkrājusies zem sniega. Stingrs lūgums suņu īpašniekiem pildīt savus pienākumus un savākt nekārtību pēc saviem mīluļiem.

Kā vienmēr aktuāla ir problēma, kad mājas iedzīvotāji iznes pie konteineriem lielgabarīta atkritumus (dīvānus, klozetpodus, vecos logus u.tml.). Jāatceras, ka lielgabarīta atkritumus izved par papildus maksu, kas tiek iekļauta jūsu atkritumu apsaimniekošanas rēķinā.

***
Tāpat «RN» informē, ka pakāpeniski tiek atsākti plānveida būvdarbi, kas tiek veikti uzņēmuma spēkiem.

Pagājušajā nedēļā sākās pagalma teritoriju labiekārtošana (piemēram, Skolas ielā 2, Atbrīvošanas alejā 116) projektu ietvaros, kas tika “iesaldēti” uz ziemas sezonu. Jānorāda, ka mājas, kurām Rēzeknes pašvaldība jau pieņēma lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu atbalsta programmas ietvaros, to saņems, tiklīdz uzlabosies finansiālā situācija. 2024. gadā pašvaldības līdzfinansējums uz laiku ir apturēts.

Jaunā būvdarbu sezona paver plašākas iespējas jūsu mājas sakārtošanai, kā arī ļauj atrisināt problēmas, kuras tikušas konstatētas ziemas periodā. “RN” vadītāja Juna Kjakšta aicina rēzekniešus aktīvāk piedalīties iedzīvotāju kopsapulcēs un paust personīgo iniciatīvu. Var arī rakstīt iesniegumu ar lūgumu veikt mājas iedzīvotāju aptauju par kādu jūsu mājā aktuālo jautājumu.

Atgādinām, ka ziņot par problēmsituācijām mājā var, zvanot uz tālr. 646 24501, uzņēmuma administrators nodos jūsu pieteikumu jūsu daudzdzīvokļu mājas pārvaldniekam.