SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” piedalās sociālo mājokļu atjaunošanas atbalsta programmā

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēdē 23. maijā deputāti atbalstīja SIA “Rēzeknes namsaimnieks” dalību sociālo mājokļu atjaunošanas vai jaunu sociālo mājokļu būvniecības projektu konkursā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra noteikumiem Nr. 538, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu (1. kārta) pasākumā “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība”. Šis pasākums ir Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam sastāvdaļa, kuras mērķis ir veicināt mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem vai nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju.
SIA “Rēzeknes namsaimnieks” startēja projektu konkursā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 6 pārbūves ideju (2019. gadā nekustamais īpašums tika ieguldīts kapitālsabiedrības pamatkapitālā).
Juna Kjakšta, SIA “Rēzeknes namsaimnieks” vadītāja: “Tehniskais projekts mājas Rūpnīcas ielā 6 pilnīgai pārbūvei bija sagatavots jau sen. Toreiz sākotnējā iecere bija izveidot jaunus īres dzīvokļus, uz kuriem varētu pretendēt jebkurš interesents. Tomēr tehniskās dokumentācijas sagatavošanas laikā projekta īstenošanas nosacījumi nebija tie labvēlīgākie, tāpēc turpinājām sekot līdzi situācijai un gaidīt labvēlīgākus apstākļus. Kad radās iespēja saņemt 85% Eiropas fonda līdzfinansējumu mājas Rūpnīcas ielā 6 pārbūvei un jauno sociālo dzīvokļu izveidei, mēs aktualizējām tehnisko dokumentāciju un iesniedzām iesniegumu minētajā projektu konkursā. CFLA apstiprināja projekta ideju ar nosacījumiem, kuri jāizpilda līdz 20. jūnijam. Es neredzu šķēršļus to izpildei, tāpēc ir izredzes saņemt pozitīvu galīgo atzinumu un varēsim sākt būvniecības darbus.”

Māja Rūpnīcas ielā 6 – pārbūves ideja
SIA “Admira” izstrādātais tehniskais projekts paredz nosiltināt ēkas fasādi, nomainīt visus logus, durvis un jumta segumu. Tiks atjaunota elektroapgāde, katrā dzīvoklī būs ierīkota ūdensapgāde, kanalizācija un apkures sistēma ar individuālo siltumenerģijas uzskaiti.
Plānots izbūvēt 20 jaunus studijas tipa dzīvokļus, pa 10 katrā stāvā. Mazākā dzīvokļa platība būs 19,6 kvadrātmetri, bet lielākā – 43,1 kvadrātmetrs. Visos dzīvokļos dzīvojamā telpa būs apvienota ar pilnībā aprīkotu virtuvi, būs ierīkots atsevišķs sanitārais mezgls ar duškabīni un izlietni.
Pirmajā stāvā divi dzīvokļi būs piemēroti personām ar kustību traucējumiem (panduss, platākas durvju ailes utt.), otrajā stāvā divos dzīvokļos paredzēts plašs balkons, bet vēl vienam – franču balkons.

Kas varēs pretendēt uz jauniem sociālajiem dzīvokļiem?
Saskaņā ar ES līdzfinansējuma programmas vispārējo koncepciju un pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas domes lēmumu, uz jauniem sociālajiem dzīvokļiem varēs pretendēt maznodrošinātas vai trūcīgas personas (ģimenes), ar kurām kopā dzīvo vai apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai arī maznodrošināta persona ar invaliditāti.

J. Kjakšta: “Ja projekta pieteikums tiks apstiprināts, mums parādīsies iespēja palīdzēt sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām atrisināt mājokļa jautājumu un tādējādi samazināt rindu uz pašvaldības dzīvokļiem.”

Svarīgi atzīmēt, ka, piesakoties dalībai projektu konkursā, papildu bija jāizstrādā izbūvētā/atjaunotā sociālā mājokļa apsaimniekošanas plāns turpmākajiem pieciem gadiem. J. Kjakšta uzsver, ka viens no līdzfinansējuma programmas uzdevumiem ir ne tikai izveidot sociālos mājokļus, bet arī garantēt, ka projekta rezultātā paveiktais darbosies un reāli kalpos izvirzītajiem mērķiem. Tāpēc pēc projekta realizācijas SIA “Rēzeknes namsaimnieks” plāno ieviest izīrējamai platībai gan apsaimniekošanas maksu, gan īres maksu. Visticamāk, ka īres maksa būs lielāka par 0,14 eiro par kvadrātmetru (pašlaik pašvaldības dzīvokļiem noteiktā īres maksa). Vienlaikus jāatgādina, ka māja būs pilnībā nosiltināta un katrs varēs individuāli kontrolēt siltumenerģijas patēriņu. Rēzeknē renovēto māju analītiskie dati liecina, ka komunālo pakalpojumu izmaksas gada griezumā šādās mājās ir zemākas, nekā mājās, kur nebija veikti energoefektivitātes pasākumi. Turklāt Pārvalde “Sociālais dienests” nodrošina iespēju ģimenēm pretendēt uz mājokļa pabalstu.
Projekta paredzamās kopējās izmaksas ir 906,5 tūkst. eiro ar PVN, no kuriem 770,5 tūkst. eiro – plānotais līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 136 tūkst. eiro – SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” attiecināmās izmaksas.
Ja projekta pieteikums tiks apstiprināts, būvdarbus varēs uzsākt 2024. gada 4. ceturksnī un noslēgt 2026. gada 4. ceturksnī.