Dārzu iela 8

2022. gada 4.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu
institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu
EUR 94 039,17 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 8, Rēzeknē,
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekta numurs DME0000780.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, bēniņu pārseguma un
pagraba siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa,
ventilācijas sistēmas uzlabošana, ūdensvada sistēmas
rekonstrukcija, apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukcija,
kāpņu telpas remonts.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 188 078,35  (t.sk. būvdarbi,
būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība, tehniskās
dokumentācijas izstrāde).
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 137,61 kWh/m 2
siltumenerģijas patēriņu apkurei  78,17 kWh/m 2 gadā.
Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic:
SIA “Kontrols-A” (vienkāršotā fasādes atjaunošana),
būvkomersanta reģ.nr.14935
SIA “Siltumtehserviss” (apkures sistēmas un ūdenapgādes
sistēmas atjaunošana), būvkomersanta reģ.nr. 0716-R
būvuzraudzību- SIA “BaltLine Globe”, sertifikāta nr.5605-R
projekta vadību nodrošina SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”
projekta autors un autoruzraudzības veicējs – SIA “EDOS-M”,
būvkomersanta reģ.nr.7173-RA

Dārzu 8 Fasāde (1)

Atpakaļ pie projektu saraksta