Brāļu Skrindu iela 19A

2022. gada 4.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu
institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu
EUR 78 717,55 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brāļu Skrindu ielā 19a, Rēzeknē,
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekta numurs DME0000779.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, bēniņu pārseguma
siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas
sistēmas uzlabošana, ūdensvada sistēmas rekonstrukcija, apkures
sistēmas un siltummezgla rekonstrukcija, kāpņu telpas remonts.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 157 435,10  (t.sk. būvdarbi,
būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība, tehniskās
dokumentācijas izstrāde).
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 126,85 kWh/m 2
siltumenerģijas patēriņu apkurei  80,47 kWh/m 2 gadā.
Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic:
SIA “Kontrols-A” (vienkāršotā fasādes atjaunošana),
būvkomersanta reģ.nr.14935
SIA “Siltumtehserviss” (apkures sistēmas un ūdenapgādes
sistēmas atjaunošana), būvkomersanta reģ.nr. 0716-R
būvuzraudzību- SIA “BaltLine Globe”, sertifikāta nr.5605-R
projekta vadību nodrošina SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”
projekta autors un autoruzraudzības veicējs – SIA “EDOS-M”,
būvkomersanta reģ.nr.7173-RA

B.Skrindu 19A,AR atk.sken.neskaidrie faili sam.

Atpakaļ pie projektu saraksta