Vēlaties lemt patstāvīgi? Visi ceļi ir vaļā!

Jau nez kuru reizi norādām, ka mūs neinteresē citu tukšas „lielības”, minējumi vai izdomājumi. Laikrakstā „Rēzeknes Vēstnesis” vienmēr publicēsim uz faktiem balstītu informāciju no pirmavota. Kā arī vienmēr atbalstām katra mūsu lasītāja tiesības secināt un formēt savu viedokli.

Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” 26. augusta numurā tika publicēta atklāta vēstule SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” vadītājam Vjačeslavam Spičam. Atbrīvošanas alejas 107. mājas iedzīvotāji/-s (tas no vēstures nav skaidrs) pauž pretenzijas namu apsaimniekotājam saistībā ar sienu savilkšanas un hidroizolācijas darbiem, it kā lielākā mājas iedzīvotāju daļa uzskata, ka šie darbi īstenībā nav nepieciešami!

Vērsāmies pie V. Spiča ar lūgumu pastāstīt, kāda ir situācija, un vai jebkāda iedzīvotāju neapmierinātība šajā sakarā ir pamatota.
Pirmkārt, V. Spičs paskaidroja, ka Atbrīvošanas alejas 107. mājā nav pārņemtas pārvaldīšanas tiesības. Tas nozīmē, ka mājas iedzīvotāji var piedalīties noteiktu lēmumu pieņemšanā, paust savu viedokli, bet, ja runa ir par „akūtiem” jautājumiem, t. i., par mājas saglabāšanu un drošību, tad pēdējais vārds paliek SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” ziņā. Ja iedzīvotāji nav gatavi samierināties ar šādu kārtību, viņiem ir tiesības jebkurā laikā noregulēt šo jautājumu – pārņemt pārvaldīšanas tiesības vai uzturēt savu māju patstāvīgi, vai arī deleģēt šīs funkcijas privātam apsaimniekotājam.
Kā jau daudzkārt minēts, mājās, kurās nav pārņemtas pārvaldīšanas tiesības, iedzīvotājiem tiek nosūtītas plānoto darbu tāmes, un dzīvokļu īpašniekiem ir trīs varianti: atteikties no tāmes, ieviest tajā grozījumus vai arī neko nedarīt un līdz ar to piekrist tāmei. Pirmajās divās iespējās jābūt dzīvokļu īpašnieku vairākuma oficiālam lēmumam.

Līdzīgi citām mājām, arī Atbrīvošanas alejā 107 SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” ik gadu veic apsekošanu. Plaisas uz mājas fasādes manītas vēl 2014. gadā. Taču tās mēdz būt dažādas. Šajā gadījumā tika konstatēts, ka tās paplašinās, t. i., tām ir dinamika, kas savukārt liecina par nepieciešamību operatīvi rīkoties un stiprināt konstrukcijas. Lai to saprastu, nav nepieciešams pat atsevišķs eks­perta atzinums par to, ka māja ir pirms­avārijas stāvoklī, – pietiks ar namu apsaimniekojošās organizācijas speciālistu pieredzi. Viņiem ir arī sertifikāti, kas nodrošina tiesības veikt šādus un līdzīgus secinājumus.
Starp citu, jāteic, ka, ja māja paliek avārijas stāvoklī, pašvaldības pienākums ir nodrošināt citu dzīvesvietu tikai neprivatizēto dzīvokļu iemītniekiem, savukārt pārējo dzīvokļu īpašniekiem pašiem būs par sevi jāparūpējas. Līdz ar to, vai nebūtu labāk rīkoties laikus, nekā novest situāciju līdz ekstrēmām galējībām?

Un, lūk, SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” rīkojās, proti – aicināja ekspertu, lai tas izzinātu problēmu un piedāvātu tehnisku risinājumu tās novēršanai. Speciāli šiem mērķiem tika izrakta tranšeja pie mājas pamatiem, lai novērtētu to stāvokli. Rezultātā tika izstrādāts tehniskais projekts, saskaņā ar kuru, lai saglabātu māju ilgākam laikam, jāveic tās pamatu hidroizolācija, sienu savilkšana un pie reizes jāizremontē balkoni, kuru stāvoklis arī ir bēdīgs.
Piecu dzīvokļu īpašnieki un komersanti (trīs) tikuši informēti par pašreizējo situāciju. Turklāt plaisu palielināšanās novēršanas pasākumi tika piedāvāti arī plānoto darbu tāmē, un līdz ar to tika ierosināta arī apsaimniekošanas maksas palielināšana (ar lielākiem atskaitījumiem mājas uzkrājumu fondā) līdz 0,73 eiro par kvadrātmetru.

Te jāpiebilst, ka 2015. gadā tāmes tika izvietotas apskatei kāpņutelpās, bet 2016. gadā – ieliktas pastkastēs. Tāpēc apgalvojums, ka neviens no iedzīvotājiem nav tāmi redzējis, ir izdomājums. Turklāt, saņemot 2015. gada tāmi, uzņēmumā SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” nāca dažu dzīvokļu iedzīvotāji, lai noskaidrotu, kāpēc tiek ierosināta apsaimniekošanas maksas palielināšana, un saņēma atbildes uz saviem jautājumiem.
Runājot par plaisu apkarošanu un citu problēmu novēršanu, notikušas vairākas sapulces. Taisnības labad jānorāda, ka tikai viena no tām bija leģitīma (2014. gada 27. augustā).
Sapulcē tika apspriesta karstā ūdens cirkulācijas atslēgšana, hidroizolācijas un sienu savilkšanas darbu tāmes izstrāde utt. Tāpat sapulces apmeklētājiem tika piedāvāts plašāk uzzināt par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas iespēju. Nekādu sapulču par grozījumiem 2015. gada tāmē vai atteikšanos no tās nebija. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji un komersanti piekrita SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” priekšlikumiem.

Starp citu, par spīti tam, ka vienīgajā leģitīmajā sapulcē valdīja emocionāla gaisotne, minētajos jautājumos visi dalībnieki nobalsoja „PAR”, vienīgā nianse – sapulces protokolists tā arī neparakstīja dokumentu.
Apgalvojums, ka iedzīvotāju viedoklī neviens neieklausās, nav visai korekts, jo saskaņā ar plāniem Atbrīvošanas alejā 107 tika atslēgta karstā ūdens cirkulācija, kā arī sastādīta pamatu hidroizolācijas, sienu savilkšanas un balkonu remontdarbu tāme par kopējo summu 15,5 tūkst. eiro. Jāpiebilst, ka tāmē norādītas tikai provizoriskas aplēses. Savukārt iepirkuma rezultātā izdevīgākais piedāvājums saņemts no firmas „V.J.M. BŪVE” (16 262, 68 eiro). Tie, kas vēlējās iepazīties ar tehnisko projektu, to arī izdarīja. Iepirkuma rezultātus var apskatīt SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” mājaslapā www.reznam.lv, – neviens neko neslēpj. Darbu izpildes termiņš – sešas nedēļas no līguma slēgšanas brīža.

Darbi jau sākušies (dzīvokļu īpašnieki informēti), un, kā stāsta V. Spičs, namu apsaimniekojošā organizācija pagaidām finansējusi projektu par saviem līdzekļiem. Patlaban norisinās pārrunas par aizņēmumu bankā nevis 20 000 eiro vērtībā, bet gan par līgumā ar firmu norādīto summu. Tāpēc ar to saistītās atklātajā vēstulē paustās apsūdzības ir nepamatotas! Turklāt iedzīvotāji jau maksā par veicamajiem darbiem – 0,73 eiro par kvadrātmetru, jo no tāmes tie neatteicās.
V.Spičs: „Līdz šim uzņēmumu „Rēzeknes Namsaimnieks” apsūdzēja par to, ka tas neko nedara, tagad – par to, ka mēs, uzņēmuma jaunā komanda, uzrotot piedurknes, cenšamies sakārtot dzīvojamo fondu kopīgi ar dzīvokļu īpašniekiem, kuri to vēlas. Esmu patiesi priecīgs, ka mājās, ar kurām strādājam, vērojams tieši šādu iedzīvotāju pārsvars. Tas nozīmē, ka mums ir kurp tiekties. Vēlos pateikties Atbrīvošanas alejas 107. mājas dzīvokļu īpašniekiem par uzticību un atbalstu. Lai jūsu māja priecē jūs un visus pilsētas iedzīvotājus ar savu jauno veidolu un nodrošina jums mājīguma un drošības sajūtu.”

***
Atbrīvošanas alejas 107. mājas gadījumā kņada ap veicamajiem darbiem tika sacelta mākslīgi, un aiz neapmierinātības pilniem pārmetumiem īstenībā slēpjas mazākums vai, iespējams, vispār viens cilvēks. Bez šaubām, ja īpašnieks maksā naudu, ir pilnīgi dabiski, ka viņš vēlas saprast, kam tā tiek tērēta, vēlas piedalīties mājas apsaimniekošanas procesā – un tas ir tiešām pareizs un apsveicams domu gājiens. Tad kāpēc gan Atbrīvošanas alejas 107. mājas iemītniekiem vienreiz nesapulcēties un beidzot neuzņemties atbildību par savu māju? Nav svarīgi, kas turpmāk palīdzēs viņiem pārvaldīšanā, SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” vai cits uzņēmums. Vēlaties lemt patstāvīgi? Visi ceļi ir vaļā! Bet pagaidām situācija izskatās šādi: vēlamies komandēt, iebilst, bet, ja kas atgadās, lai par to atbild kāds cits. Diemžēl mūsdienu pasaulē darbojas citi likumi.

Jekaterina SMOLICKA

«Rēzeknes Vēstnesis»