SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» aktualitātes

«Rēzeknes Namsaimnieks» aktīvi iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajās
programmās, lai palielinātu darba jaudu un vienlaikus arī interesentiem dotu iespēju apgūt
jaunas vērtīgas prasmes.
Piemēram, apmācībās pie darba devēja tiks iesaistīti vairāki cilvēki, kuri kopā ar zinošiem un
pieredzējušiem remontdarbu speciālistiem veiks šuvju hermetizāciju, aizsarg apmaļu, balkonu
remontu utt.
Tas ļaus minētajiem darbiem norīkot vismaz divas brigādes un izpildīt vairāk pasūtījumu pašu
spēkiem, turklāt par klientiem pieņemamu cenu. «RN» vadītājs Pēteris Dzalbe uzskata, ka
lēmums par uzņēmuma Remonta-celtniecības iecirkņa darbinieku štata samazināšanu
savulaik bija stratēģiski nepareizs, tāpēc pašlaik jāpārgrupējas, lai operatīvāk reaģētu uz
klientu vajadzībām un būt neatkarīgiem no tirgus attiecībām, tostarp no ne labticīgiem
partneriem, kā tas bija firmai, kas uzsāka Zemnieku ielas 48. mājas renovāciju, remontēja
balkonus. Pašlaik attiecībā uz šo firmu notiek tiesvedība saistībā ar nekvalitatīvi izpildītiem
darbiem, kuru izmaksas pārsniedza summas, ko iedzīvotāji apstiprināja tāmēs. Labi, ka «RN»
būvbrigāde ir atjaunota un uzņēmuma vadība saprot, ka īstenībā ir ļoti viegli pazaudēt labu,
kvalificētu speciālistu un cik grūti pēc tam atrast jaunu.
Taču atgriezīsimies pie sadarbības programmām ar NVA. Vasarā uz diviem mēnešiem «RN»
nodrošinās 20 darbavietas skolēniem. Pārsvarā pusaudžiem piedāvās darbu birojā, uzņēmuma
bāzē un ārā. Katram nodarbinātajam skolēnam obligāti būs darba vadītājs, kurš saņems
piemaksu 43 eiro apmērā no valsts budžeta līdzekļiem NVA programmā. Dalība skolēnu
vasaras nodarbinātības programmā ļaus atvieglot «RN» darbu, piemēram, palaist kādu
atvaļinājumā. Tāpat bērni iemācīsies būt atbildīgi, gūs pieredzi, zināšanas un tiks pie pašu
nopelnītās naudas minimālās mēnešalgas apmērā.
Pagalma teritoriju labiekārtošana
Katru gadu iedzīvotāji arvien vairāk ir ieinteresēti sakārtot savas mājas pagalmu. Tas ir īpaši
izdevīgs mājas uzkrājumu fonda līdzekļu ieguldījums, jo šādu projektu realizācijā finansiālu
atbalstu sniedz pašvaldība, savukārt iedzīvotāji lemj un risina «senus» un «sāpīgus»
jautājumus saistībā ar stāvvietu trūkumu, sagruvušām ietvēm u.c.
Šogad «RN» saņēma jau 13 pieteikumus, sagatavoja dokumentus, izsludināja iepirkumu par
darbu veikšanu un ar nepacietību gaida jauno pašvaldības saistošo noteikumu spēkā stāšanos.
Tajos atrunāta domes līdzfinansējuma piešķiršanas jaunā kārtība, tā vairs nenotiek konkursa,
bet gan rindas kārtībā. Cerēsim, ka atbildīgā ministrija nevilcinās jauno noteikumu
apstiprināšanu un neveiks kārtējos grozījumus. Tad jau šogad pie skaistiem pagalmiem tiktu
daudzdzīvokļu mājas: Dārzu ielā 22, 22A un 41, Raiņa ielā 9B, Kosmonautu ielā 3 un 12,
Rancāna ielā 33 un 35, Rūpnīcas ielā 7, Atbrīvošanas alejā 117A, Metālistu ielā 5, Skolas ielā
11, 18. Novembra ielā 12A.
Beidzot savu kārtu sagaidīja arī pagalmi Dārzu ielā 37, Metālistu ielā 6 un Ventspils ielā 6.
Saistībā ar tiem pēdējos 10 mēnešus norisinājās aktīvas pārrunas ar uzņēmumu «Sadales
tīkli». Tika panākta vienošanās, ka projektā iedzīvotājiem nebūs par saviem līdzekļiem
jāmaina AS «Sadales tīkli» ielas kabeļi, bet gan tikai jānodrošina to aizsargātība zem
brauktuves. Dārzu ielā 37 projekta realizācija jau uzsākta.
Kad kaimiņi nespēj vienoties
Zemnieku ielas 48. un 50. mājas, kā arī Ventspils ielas 15. un Upes ielas 43.A un 45.A mājas
iedzīvotāji kļuva par situācijas gūstekņiem saistībā ar zemes sadalīšanu un nevēlēšanos būt
pretimnākošiem. Šīs mājas ir izbūvētas pēc kvartāla principa, ne katrai no tām ir sava zeme,
lai uzstādītu atsevišķu konteineru laukumu. Pašlaik kopīgi konteineri izvietoti pagalmā,
garāžas telpā, bet garāža pieder privātpersonai, un «labdarība» jebkurā brīdī var beigties.

«RN» trīs reizes rīkoja iedzīvotāju aptauju minētajās mājās, piedāvājot dažādus kooperācijas
variantus, taču rezultāta nebija.
Beigās iedzīvotāji var nonākt situācijā, kad privātīpašnieks sāks izmantot savu īpašumu
personīgajām vajadzībām, kas ir loģiski, un minētajām mājām konteinerus novietos vienā no
stāvvietām, jo vēl joprojām nav panākta nekāda vienošanās. Visiem zināms, kas ir atvērtais
konteineru laukums, – kaķi, vārnas, cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas ne vienmēr rūpējas par
konteineru «monitoringa» kultūru. Vai ir vērts aizlaist situāciju līdz šādai galējībai?
Jekaterina SMOLICKA (“Rēzeknes Vēstnesis”)