SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» aktualitātes

Namu apsaimniekošanas uzņēmuma vadītājs Vjačeslavs Spičs atbild uz lasītāju jautājumiem un informē par pēdējā laika aktualitātēm uzņēmumā.

Kapsētu uzkopšana

Redakcijai piezvanīja kāda lasītāja, kura sūdzējās, ka patlaban kapsētu teritorijas tiek uzkoptas nepietiekami kvalitatīvi, ne tik labi kā vecajos laikos… Savukārt palīgi (bezdarbnieki) nevis palīdz, bet visu dienu tik sēž un ķiķina.
V. Spičs pauda šaubas par teikto un, lai personīgi pārliecinātos, apskatīja noteiktu kapsētu teritoriju. Kā jau viņš bija domājis, visi darbi tiek īstenoti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Rēzeknes pilsētas domi, t. i., zāle tiek pļauta trīs reizes se-zonā. Pirmoreiz – maijā, kad sāk augt, otrreiz – pirms kapusvētkiem, kas norisinās noteiktā laikā, un uzņēmuma darbinieki cenšas sakārtot kapavietas tieši līdz tiem, lai cilvēki varētu cienīgi aizlūgt par mūžībā aizgājušajiem radiem un tuviniekiem. Trešoreiz uzkopšanas darbi tiek veikti tuvāk rudenim. Īpašos zemesgabalos, piemēram, brāļu kapos un citās līdzīgās vietās, zāli pļauj četras reizes sezonā.
Runājot par palīgiem, kuri «visu dienu sēž un ķiķina», jāsaka, ka šie cilvēki atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā, un namu apsaimniekošanas uzņēmums tos iesaista darbu īstenošanā. Protams, nāk ļoti dažādi cilvēki. Ir tādi, kuri godprātīgi nostrādā norādītās stundas, atbildīgi pilda uzdotos darbus, bet ir arī tādi, kuri neko nevēlas darīt un vienkārši cenšas izciest sava soda laiku, – te maz ko var līdzēt.

Pagalmu labiekārtošana

Sākusies daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas projektu realizācija ar pilsētas domes finansiālu atbalstu (kopā 19 projekti). Konkursā uzvarēja četras firmas. Lai kontrolētu darbu izpildi, tiks nolīgti būvuzraugi, procesu vēros arī namu apsaimniekošanas uzņēmuma speciālisti. SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» pārstāvji brīdinājuši visus darbu izpildītājus par līgumos atrunāto termiņu stingru ievērošanu. Jebkāda novilcināšana bez objektīviem iemesliem tiks sodīta ar sankcijām. Kvalitātes prasības joprojām ir galvenā prioritāte. Piemēram, vienā no pērngad realizētajiem projektiem uzklātais asfalta segums tiks pilnībā nomainīts.
SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» šosezon plāno labiekārtot visus pagalmus, kuriem piešķirts līdzfinansējums.
Liels lūgums iedzīvotājiem apzināti netraucēt darbu realizācijai. Jau bijuši gadījumi, kad māju iedzīvotāji tīšuprāt atstāj pagalmā savus transportlīdzekļus pat par spīti savlaicīgam brīdinājumam.

Eiroprojekti

Šogad namu apsaimniekošanas uzņēmums plāno renovēt septiņas daudzdzīvokļu mājas, taču reālā situācija diktē citus noteikumus. Projektētāji, kurus pat meklēdams neatradīsi (visā Rēzeknē vien kādi 15 cilvēki), neiekļaujas noteiktajos termiņos. Tāpēc līdz šīs sezonas beigām renovāciju piedzīvos mājas Atbrīvošanas alejā 145A un 147, kā arī Baznīcas ielā 26A.
Aktīvie īpašnieki
Pašlaik SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» veic pārrunas ar banku un kreditoriem par summu 300 tūkst. eiro dažādu projektu realizācijai daudzdzīvokļu mājās. Īpašnieki aktīvi iesaistās mājas dzīvē un lemj par sienu siltināšanu, jumta seguma nomaiņu, balkonu remontu utt.

Par parādniekiem

Turpmāk SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» parādnieki pamanīs, ka brīdinājumi par parādu esamību izskatīsies citādāk. Tajos būs paziņojums par to, ka uzņēmums noslēdzis līgumu ar Kredītu informācijas biroju (KIB). Tas nozīmē, ka parād-nieks, iekļūstot KIB datubāzē, nedrīkstēs noformēt kredītus, līzingu, ātros kredītus utt. Pašlaik fizisko personu parāds par SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» pakalpojumiem ir 662,5 tūkst. eiro.

Par sanitāro uzkopšanu

Mūsu lasītāja kāda Latvijas laikraksta lappusēs uzzināja, ka saskaņā ar MK noteikumiem namu apsaimniekošanas uzņēmumam ir pienākums nodrošināt kāpņu telpu mitru uzkopšanu reizi nedēļā, nelabvēlīgos laikapstākļos – biežāk. Kāpņu telpu logi jātīra reizi gadā. Rodas jautājums – kāpēc Rēzeknē tā nenotiek?
V. Spičs paskaidroja, ka, noslēdzot līgumu par mājas apsaimniekošanu, kāpņu telpu uzkopšana un logu mazgāšana pakalpojumā neietilpst. Вūtībā, lai pildītu visas funkcijas, jāpārskata, t. i., jāpaaugstina apsaimniekošanas tarifs, taču – vai iedzīvotāji tam piekritīs? Dzīvokļu īpašnieki Rēzeknē parasti paši lemj par to, kā organizēt kāpņu telpu uzkopšanu: veikt to patstāvīgi pēc grafika, pilnvarot kādu cilvēku (par noteiktu samaksu) vai arī pasūtīt šo pakalpojumu pie apsaimniekotāja (rets gadījums). SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» pārstāvji nevar uzspiest dzīvokļu īpašniekiem savus pakalpojumus, ja viņi tos nevēlas izmantot un grib ieguldīt mājas līdzekļus svarīgākiem darbiem.
Uzņēmuma sētnieki regulāri uzkopj mājas teritoriju, ietves un celiņus, nopļauto zāli, rudenī – nokritušās lapas, sausos koku zarus, ziemā – sniegu un apledojumu utt. Tāpat ziemā par atsevišķu samaksu no sniega un lāstekām tiek tīrīti māju jumti, nožogotas cilvēkiem un transportlīdzekļiem bīstamās vietas, no sniega tiek tīrītas autostāvvietas. Tāpat sētnieki pastāvīgi uzkopj teritoriju pie konteineru laukumiem, ik pa laikam no krāmiem tiek atbrīvoti pagrabi, pēc nepieciešamības tiek veikta arī dezinfekcija un dezinsekcija.
Viss minētais rezumējams šādi – iedzīvotāju pārsvara vēlme ir likums. Ja tie vēlēsies, lai namu apsaimniekošanas uzņēmums nodarbotos ar kāpņu telpu uzkopšanu un logu mazgāšanu un ir gatavi maksāt par šo pakalpojumu, nav nekādu problēmu!

Atgādinājums

Šogad iedzīvotāji neierasti aktīvi ziņo par nepieciešamību nomainīt dzīvoklī radiatorus un dvieļu žāvētājus. Ja vēl nepaspējāt to izdarīt, atgādinām, ka pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena ir 1. augusts! Negaidiet līdz pēdējam brīdim!

 

Jekaterina SMOLICKA

«Rēzeknes Vēstnesis»