Seminārs

Seminārs

   Aicinām mājas vecākus, visus ieinteresējošas iedzīvotājus apmeklēt  semināru

  „Apkures sistēmas attīrīšanaveids dzīvot ērtāk maksājot mazāk” .

Semināru  rīko SIA „PANZERS”  speciālisti sadarbība ar Rēzeknes pilsētas domi un

SIA Rēzeknes namsaimnieks”.

Darba kārtība:

  1. Izplatītās problēmas apkures sistēmās
  2. Problēmu risinājumi un iespējās ko sniedz apkures sistēmas attīrīšana pēc Ķinētiski Hidtauliskā Vīļņa (KHV) metodes
  3. Ieskats rezultātos pilotprojektos pēc KHV izmantošanas.
  4. Interesentu jautājumi un atbildes.

 

Semināra norises vieta un laiks:

 Rēzeknes Domes mazā zāle (134. кabinets) š.g. 29.jūnijā  plkst. 11.00.

 

          При поддержке Резекненской городской думы, предприятия «Резекнес намсаймниекс»  специалисты фирмы «PANZER» проводят семинар для старших по домам и всех заинтересованных по теме «Прочистка отопительных систем   – возможность жить удобно, платя меньше»

1. Распространенные проблемы отопительной системы.

2. Решение проблемы и возможности, которые дает прочистка отопительных систем методом пневматического гидроудара.

3.  Результаты пилотпроектов

4. Вопросы и ответы

 

Семинар  состоится 29 июня в 11 часов в малом зале Резекненской думы ( 134 кабинет)