Remontdarbu izcenojumi 2012.gadam

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks

 

Remontdarbu izcenojumi 2012.gadam

 

 

Nr.

p.k.

Darbu veids

Mēra vienība

Vērtība Ls*

( t.sk.PVN )

 

 

 

SANTEHNIKA

1.

Apkures slēgarmatūras nomaiņa  PPR

gab

~10-17

2.

Apkures slēgarmatūras nomaiņa  ( metināšana )

gab

~8-15

3.

A./karsta ūdens slēgarmatūras nomaiņa PPR

gab

~10-15

4.

A./karsta ūdens slēgarmatūras nomaiņa ( metināšana )

gab

~7-14

5.

Auksta ūdens vada daļēja nomaiņa līdz d.32

m

~10-25

6.

Auksta ūdens vada maģistrāles nomaiņa PPR ~d.63+izolācija

m

~11-15

7.

Auksta ūdens ievada nomaiņa Naval d.50

gab

~80-110

8.

Auksta ūdens ievada nomaiņa Naval d.100

gab

~140-160

9.

Karsta ūdens vada maģistrāles nomaiņa PPR

~d.50+ izolācija

m

~11-15

10.

Kanalizācijas stāvvadu nomaiņa līdz 10m

m

~8-20

11.

Lietus kanalizācijas daļēja nomaiņa līdz 10m

m

~7-11

12.

Lietus ūdens uztvērēja akas ierīkošana

gab

~240-260

13.

Drenāžas akas ierīkošana pagrabā , dārza sūkņa pieslēgšana

gab

~130

14.

ASM montāža

gab

~1100-1600

15.

Balansveida SM montāža

gab

~650-700

16.

SM rekonstrukcija

gab

~520-815

17.

Siltumskaitītāja montāža 6m3/h

gab

~470-530

 

 

ELEKTRĪBA

1.

Gaismekļu, elektroinstalācijas nomaiņa

( pagrabtelpās, bēniņos )

gab

~6-7

2.

Gaismekļu nomaiņa, sensoru ierīkošana

k-ts

~20-27

 

3.

 

  LED sensoru ierīkošana

 

gab

 

~28-35

 

4.

Automatslēdžu uzstādīšana

gab

~6-9

 

 

*darbu veidu vērtība ir atkarīga no apjoma, materiālu vērtības izmaiņām un sarežģītības līmeņa.