Zāģmateriālu piegāde SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
09.04.2019
RN 2019/9
Paveiktie
Zāģmateriālu piegāde SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām
23.04.2019
Līguma veids:
Zāģmateriālu pirkuma līgums
Kontaktpersona:
Darbu rīkotājs Valentīns Butkevičs mob.t.: 26494804.
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
13375 EUR bez PVN
Uzvarētājs:
SIA „LG HOLZ”
Dokumenti: