Vienkāršotā piegādātāju atlases procedūra “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 151A, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (vispārceltniecības darbi)”

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
23.07.2021
RN2021/24
Paveiktie
Vienkāršotā piegādātāju atlases procedūra “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 151A, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (vispārceltniecības darbi)”
09.08.2021
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Viesturs Seržants tālr. t.29544569.
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Projekts atrodams pēc adreses: https://failiem.lv/u/apnexhz3t
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta
Dokumenti: