Veterinārie pakalpojumi SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām (Pretendenta prakses vietā)

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
17.01.2023
RN 2023/2A
Paveiktie
Veterinārie pakalpojumi SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām (Pretendenta prakses vietā)
25.01.2023
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Artis Škinčs, tel. 28363358, Juna Kjakšta 64605967,26537237
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
1732 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit divi eiro) bez PVN.
Uzvarētājs:
SIA “AMOVET”
Dokumenti: