Tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 33, Rēzeknē un Dārzu ielā 82, Rēzeknē, kanalizācijas pieslēgšanai pilsētas inženierkomunikāciju tīklam ar skataku ierīkošanu dzīvojamo māju teritorijā

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
28.07.2020
RN 2020/6A
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 33, Rēzeknē un Dārzu ielā 82, Rēzeknē, kanalizācijas pieslēgšanai pilsētas inženierkomunikāciju tīklam ar skataku ierīkošanu dzīvojamo māju teritorijā
04.08.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs 28808391,
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta
Dokumenti: