„Tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 33, Rēzeknē un Dārzu ielā 82, Rēzeknē, kanalizācijas pieslēgšanai pilsētas inženierkomunikāciju tīklam ar skataku ierīkošanu dzīvojamo māju teritorijā”

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
25.08.2020
RN 2020/8A
Paveiktie
„Tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 33, Rēzeknē un Dārzu ielā 82, Rēzeknē, kanalizācijas pieslēgšanai pilsētas inženierkomunikāciju tīklam ar skataku ierīkošanu dzīvojamo māju teritorijā”
04.09.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Cenu aptaujas priekšmeta jautājumos - Aleksandrs Fjodorovs t.28808391,
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
1. daļa 400EUR, 2. daļa 400EUR
Uzvarētājs:
SIA "Rēzeknes būvprojekts"
Dokumenti: