Tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas Zvirbuļu ielā 4, Rēzeknē, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanai pilsētas inženierkomunikāciju tīklam

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
19.09.2019
RN 2019/22A
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas Zvirbuļu ielā 4, Rēzeknē, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanai pilsētas inženierkomunikāciju tīklam
26.09.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Marats Galiullins t.29473189, Aleksejs Ščeglovs t.28659255
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
1(viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena:
450 EUR (četri simti piecdesmit eiro) bez PVN.
Uzvarētājs:
SIA „FAUR”
Dokumenti: