Tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 43A, Rēzeknē, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanai pilsētas inženierkomunikāciju tīklam

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
20.08.2018
RN 2018/10A
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 43A, Rēzeknē, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanai pilsētas inženierkomunikāciju tīklam
24.08.2018
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs 28808391,
Līguma pieņemšanas datums:
27.09.2018
Izpildes termiņš:
30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena:
350 EUR bez PVN
Uzvarētājs:
SIA „FAUR”
Dokumenti: