Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
10.09.2020
RN 2020/10A
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai
17.09.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
iepirkuma priekšmeta jautājumos: namu pārzinis Irina Moisejeva, t.25445509
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Pašnodarbinātā persona Tamāra Šestakovska - cena 3300 EUR (trīs tūkstoši trīs simti eiro) bez PVN.
Dokumenti: