Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Atbrīvošanas alejā 78, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšanai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
13.02.2019
RN 2019/5
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Atbrīvošanas alejā 78, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšanai
26.02.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs Andrejs Drebeinieks,
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta, nav pieņemts iedzīvotāju lēmums par renovāciju
Dokumenti: