Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Stacijas ielā 18, Lubānas ielā 59 un Metālistu ielā 7, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
18.09.2018
RN 2018/25
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Stacijas ielā 18, Lubānas ielā 59 un Metālistu ielā 7, Rēzeknē
02.10.2018
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs: Andrejs Drebeinieks 26376622
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā
Līgumcena:
Uzvarētājs:
SIA „RBD”
Dokumenti: