Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Atmodas ielā 4, F.Kempa 42, Atbrīvošanas alejā 58 un Atbrīvošanas alejā 151A, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
17.01.2019
RN 2019/2
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Atmodas ielā 4, F.Kempa 42, Atbrīvošanas alejā 58 un Atbrīvošanas alejā 151A, Rēzeknē
01.02.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs: Andrejs Drebeinieks 26376622
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā katram atsevišķam objektam
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta, nav pieņemts iedzīvotāju lēmums par renovāciju
Dokumenti: