Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stacijas ielā 18, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
11.07.2019
RN 2019/14
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stacijas ielā 18, Rēzeknē
22.07.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
namu pārzinis Irina Moisejeva, e-pasts: parraugs@inbox.lv ; t.25445509
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24355
Līgumcena:
4100 EUR (četri tūkstoši viens simts eiro) bez PVN
Uzvarētājs:
SIA „ASTEGRO”
Dokumenti: