Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Metālistu ielā 7, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
19.07.2019
RN 2019/15
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Metālistu ielā 7, Rēzeknē
30.07.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
projektu vadītājs Andrejs Drebeinieks, tel. 26376622,
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24774
Līgumcena:
6888,88 EUR (seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi eiro 88 centi) bez PVN
Uzvarētājs:
SIA „MUUR”
Dokumenti: