Tehniskās dokumentācijas izstrāde 4 daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
28.02.2017
RN 2017/6
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde 4 daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Rēzeknē
15.03.2017
Līguma veids:
Uzņēmuma Līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
30 dienas
Līgumcena:
SIA „EDOS-M” F.Ķempa ielā 40 EUR 5300.00; Dārzu ielā 9 par EUR 5300.00; SIA „Projektēšanas birojs Austrumi” un „PB” Austrumi” par Rīgas ielā 2 EUR 9 200.00
Uzvarētājs:
SIA „EDOS-M” un Personu apvienību „SIA „Projektēšanas birojs Austrumi” un „PB” Austrumi”
Dokumenti: