Tehniskās dokumentācijas izstrāde 10 (desmit) daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
28.02.2018
RN 2018/3
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde 10 (desmit) daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Rēzeknē
26.03.2018
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Namu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Šindlers, tel.: 29120820, e-pasts: vlad.schindler@gmail.com
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Dokumenti: