Siltumskaitītāju (līdz 2.5m 3 /h, daudzums: 130 gab.) demontāža, verifikācija saskaņā ar Latvijas meteoroloģijas standartiem (jāpierāda ar sertifikātu pie katra skaitītāja) un uzstādīšana atpakaļ daudzdzīvokļu mājās Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
14.05.2020
RN 2020/3A
Paveiktie
Siltumskaitītāju (līdz 2.5m 3 /h, daudzums: 130 gab.) demontāža, verifikācija saskaņā ar Latvijas meteoroloģijas standartiem (jāpierāda ar sertifikātu pie katra skaitītāja) un uzstādīšana atpakaļ daudzdzīvokļu mājās Rēzeknē
22.05.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs 28808391,
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
53 gab. - laika posmā no 03.06.2020 līdz 13.06.2020; 77 gab. – laika posmā no 01.08.2020 līdz 15.08.2020.
Līgumcena:
2275 EUR (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci) bez PVN
Uzvarētājs:
SIA „Austrumlatvijas verifikācijas birojs”
Dokumenti: