Siltuma skaitītāju Danfoss Sonometr 1100 (QN līdz 2,5 m3/h) bateriju maiņa (SAFT-LS17500 3.6V 3600mAh), kļūdu noņemšana un skaitītāju programmēšana Maskavas ielā 20, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
01.02.2022
RN2022/3A
Paveiktie
Siltuma skaitītāju Danfoss Sonometr 1100 (QN līdz 2,5 m3/h) bateriju maiņa (SAFT-LS17500 3.6V 3600mAh), kļūdu noņemšana un skaitītāju programmēšana Maskavas ielā 20, Rēzeknē
09.02.2022
Līguma veids:
pakalpojuma līgums
Kontaktpersona:
Aleksandrs Fjodorovs, t.28808391
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
1806,23 EUR (viens tūkstotis astoņi simti seši eiro 23 centi) bez PVN.
Uzvarētājs:
SIA “OROLS ŪDENS UZSKAITE”
Dokumenti: