Santehnikas preču piegāde SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” vajadzībām

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
21.11.2019
RN 2019/20
Paveiktie
Santehnikas preču piegāde SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” vajadzībām
03.12.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs 28808391, namu apsaimniekotājs Aleksejs Ščeglovs, telefons 64622407.
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
12 kalendārie mēneši
Līgumcena:
27693.52 (Divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit trīs eiro 52 centi) bez PVN
Uzvarētājs:
SIA "RUVAR"
Dokumenti: