Saimniecības ēkas izbūve Stacijas ielā 16, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
09.10.2015
RN 2015/12
Paveiktie
Saimniecības ēkas izbūve Stacijas ielā 16, Rēzeknē
10.08.2015
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Valentīns Butkevičs
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
6 nedēļas vai 45 kalendāras dienas no līguma noslēgšanas brīža
Līgumcena:
16 318,85 EUR
Uzvarētājs:
SIA „Riviera L”
Dokumenti: