Reklāmas eksponēšana uz dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 119, Rēzeknē, dienvidu gala sienas

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
21.06.2021
RN 2021/8A
Paveiktie
Reklāmas eksponēšana uz dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 119, Rēzeknē, dienvidu gala sienas
29.06.2021
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Cenu aptaujas priekšmeta jautājumos – Irina Moisejeva t.25445509, Cenu aptaujas procedūras jautājumos – Aleksejs Ščeglovs t.28659255
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
135 EUR (viens simts trīsdesmit pieci eiro) mēnesī bez PVN
Uzvarētājs:
SIA “FRESH ONE AD”
Dokumenti: