Pagalmu labiekārtošana Raiņa ielā 47, Dārzu ielā 37, Atbrīvošanas alejā 119, Skolas ielā 13, Kosmonautu ielā 12/1, Metālistu ielā 1, Metālistu ielā 6 un Rancāna ielā 33, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
21.05.2018
RN 2018/13
Paveiktie
Pagalmu labiekārtošana Raiņa ielā 47, Dārzu ielā 37, Atbrīvošanas alejā 119, Skolas ielā 13, Kosmonautu ielā 12/1, Metālistu ielā 1, Metālistu ielā 6 un Rancāna ielā 33, Rēzeknē
30.05.2018
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs Andrejs Drebeinieks tālr.26376622
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līdz 2018.gada 30.novembrim
Līgumcena:
EUR 168 950,90 (bez PVN).
Uzvarētājs:
SIA „V.J.M. Būve”
Dokumenti: